Obsah

Přechod pozemního vysílání na standard DVB-T2

Typ: ostatní
AnténaDůležitá informace pro uživatele kabelové televize Obecního Integrovaného Informačního Systému obce

Důležitá informace pro uživatele kabelové televize Obecního Integrovaného Informačního Systému obce

Na základě množících se dotazů informujeme všechny uživatele naší obecní kabelové televize, že nutnost pořízení nového televizoru, případně nového set-top boxu, kterou v souvislosti s připravovaným přechodem pozemního vysílání televizního signálu na nový standard DVB-T2 avizují početné spoty vysílané hlavně Českou televizí, se uživatelů naší KT netýká.

     Nutnost pořízení nového zařízení se dotkne pouze uživatelů, kteří televizní signál přijímají prostřednictvím individuální, případně i společné televizní antény.

     Pro uživatele naší kabelové televize vše spojené s ukončením původního formátu vysílání zabezpečí obec v rámci obecního odbavovacího pracoviště.

     Pokud tedy Váš televizor zvládá kabelovou normu DVB-C, budete přijímat televizní signál prostřednictvím obecní kabelovky i po vypnutí DVB-T vysílačů stejně, jako jej přijímáte doposud.

     Jedinou změnou, která ovšem s přechodem pozemního vysílání na nový standard nikterak nesouvisí, tak pro naše uživatele bude avizované ukončení analogového vysílání v našem kabelovém rozvodu, plánované ke konci tohoto roku.

     Ukončení pozemního vysílání ve formátu DVB-T tak může omezit pouze ty naše uživatele KT, kteří sice přijímají TV signál prostřednictvím obecního kabelu ale nikoliv v normě DVB-C, ale využívají doplňkového vysílání pozemního digitálního multiplexu 1, 2 a 3, který v našem obecním kabelovém systému také šíříme. Takovíto uživatelé si budou muset pořídit nový TV přijímač případně Set-top box - nejlépe s digitální normou DVB-C.

     Pokud si nejste jisti, jaký signál v současné době přijímáte, zde je jednoduchý návod, jak to rozpoznat:

  • naladíte-li ns Vašem TV pouze do cca 10 programů, které navíc mohou být zrnité, pak přijímáte analogový signál - doporučujeme urychleně řešit obnovu přístroje, protože na konci roku bude tento formát vysílání vypnut
  • pokud naladíte cca 15 stanic a je mezi nimi i obecní infokanál, pak zřejmě přijímáte digitální vysílání ve formátu DVB-C a máte hrazenou pouze Mini nabídku - v tomto případě se Vás plánované změny nikterak nedotknou
  • pokud naladíte cca 18 programů ale není mezi nimi obecní infokanál, pak, s nejvyšší pravděpodobností, přijímáte prostřednictvím naší KT vysílání v pozemním formátu DVB-T; v tomto případě musíte ověřit, jestli Váš přijímač zvládá normu DVB-T2 (u přístrojů starších 3 let dosi málo pravděpodobné) a pokud nezvládá, musíte si pořídit buďto nový TV přijímač, případně Set-top box-v takovém případě ovšem doporučujeme nové zařízení, které zvládne přímo kabelovou normu DVB-C, protože Vám umožní sledování plného rozsahu naší TV nabídky
  • pokud přijímáte více než 60 programů, pak využíváte pro příjem normu DVB-C a máte hrazenu základní programovou nabídku - v takovém případě se Vás opět plánované změny nikterak nedotknou
Pokud si i přes tento jednoduchý návod nebudete se svým televizním příjmem zcela jisti, nebo budete potřebovat jakoukoliv pomoc či radu, neváhejte se obrátit na správce OIIS na tel. čísle 606 741 282.

 


Vytvořeno: 15. 12. 2019
Poslední aktualizace: 15. 12. 2019 21:51
Autor: Viktor Langer