Obsah

Obecní kroniky a jiné historické materialy

Vážený čtenáři!

     Stejně jako každý z nás, kdož přicházíme na tyto stránky, máme svých rodičů, kterým vděčíme za život, stejně tak i naše obec vděčí za svůj "život" generacím našich předků, kteří zde po staletí žili, v potu tváře pracovali, budovali své, ale i obecní statky a zvelebovali okolí.

     Obec, to není toliko pár mrtvých čísel na katastrálních mapách. Sebehonosnější výstavba, sebekrásnější okolí, sebeširší bulváry ještě neudělají z žádné obce místo vhodné k životu. Snad tak nanejvýš k přežívání.

     Každá obec musí mít především duši. A tu představují zcela konkrétní lidé se svými každodenními radostmi i starostmi, se svým vztahem k okolí, se svou tu méně tu více družnou povahou, se svou ochotou dohlédnout i za práh svého bytu či plot svého domu a býti nápomocen i při budování a udržování společného bohatství. A vše, čehož se nám v naší obci dostává, veškeré to hmotné i nehmotné bohatství, vše vzniklo právě a pouze z takovéto píle a každodenní práce našich předků a pouze a jen na nás záleží, zdali, až za čas budeme i my naši obec předávat dalším a dalším generacím osadníků, zdali se budeme moci s hrdostí ohlédnout a říci dětem svých dětí: "Hle, dávám Ti do opatrování naši obec, která je opět o kousíček krásnější a o ždibíněk příjemnějším místem k životu, k čemuž jsem svým konáním přispěl i já."

     A stejně tak, jako děti se učí od svých rodičů, měli bychom i my poznat našich předků, jak žili, co je trápilo a čím se těšili. Jaké radosti i starosti jim přinášel každodenní život, jak se s jeho nástrahami vyrovnávali. Měli bychom znát historii své obce - nejenom proto, abychom neopakovali některých chyb našich otců, ale hlavně proto, abychom si vážili toho, čeho oni v mnohem těžších dobách pro nás vydobyli.

     Pro usnadnění tohoto poznání předkládáme zde laskavému čtenáři opisy historických materiálů vzniklých na území naší obce, případně s touto obcí souvisejících, za kterými by jinak musel povětšinou cestovat do různých archivů a depozitářů. Věříme, že tím pomůžeme mnohým zodpovědět otázky doposud nezodpovězené. Přejeme všem příjemné bádání a mnoho poučných i inspirativních zjištění.

Pro neznalé místních poměrů: V následujících dokumentech se v převážné míře hovoří o obci Zbrašov. Jedná se o původní historický název naší obce, kdy tato obec představovala sídelní místo našich předků. Již v historických dobách existovalo i označení Teplice, ovšem to původně označovalo pouze místní označení lázní a posléze areál (či místní část), které vznikly na katastru obce Zbrašova kolem rozmáhajících se lázní. Až v roce 1960 došlo v souvislosti s rozmachem lázeňství k přejmenování celé obce, která přejala jméno Teplice nad Bečvou, a označení Zbrašov se stalo pouhým místním označením obytné části sídla a to hlavně mezi pamětníky a starousedlíky. (Viz samostatný článek):