Obsah

Kulturní dům Zbrašov

Kulturní dům

Původní objekt prodejny potravin Jednota, později COOP     V letech 2021-2022 se uskutečnila, za přispění prostředků ze státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj, celková přestavba bývalé prodejny potravin na Multifunkční kulturní dům. Zchátralý, nepotřebný a nevyužitelný objekt v samotném centru obce tak nahradil důstojný víceúčelový stánek, který bude do budoucna sloužit všem občanům obce pro uspokojení jejich kulturních a společenských potřeb současně nabídne tolik chybějící základní obslužnost obce.

     Součástí nově zrekonstruovaného dvoupodlažního objektu je v prvním patře velký multifunkční sál, v přízemí pak jsou situovány menší klubovna pro pořádání uzavřených akcí, školení a kurzů a technické a sociální zázemí celého kulturního domu.

     Nedílnou a důležitou součástí nově zrekonstruovaného objektu je též prodejna potravin.

Fotovoltaická elektrárna     Střecha objektu je využita pro umístění panelů fotovoltaické elektrárny, která primárně slouží k částečnému pokrytí provozní spotřeby objektu. Přebytky výroby energie pak slouží pro snížení nákladů na provoz budovy obecního úřadu, včetně technologie kabelové televize.

 

Program následujících dní