Obsah

Rozvrh podávání jídla

Jídelna
8:30 - 9:00 podává se svačina v jídelně, čerstvé ovoce nebo zelenina; děti mohou svačit podle toho, jak dokončí činnost nebo hru
11:15 - 12:15 obědváme, děti si polévku mohou nalévat samy (dle uvážení učitelky) a o velikosti porce se domluví s paní učitelkou; mají možnost si kdykoliv přidat
14:00 - 14:30 svačina
12:30 - 13:00 Výdej stravy do jídlonosičů (při prvním dni neočekávané absence)
Pitný režim je pro děti zajištěn po celou dobu jejich pobytu v MŠ.

 

Stravné

Stravné činí na den pro 3-6 leté děti 53,- Kč
pro 7leté děti 59,- Kč

Stravné uhraďte vždy měsíc předem do 25. dne v měsíci na účet:

000035-4313034349 / 0800

ve výši 1000,- Kč / měsíc.

Do zprávy pro příjemce zadejte jméno dítěte.
V případě, že částka nebude včas uhrazena, nemá dítě nárok na jídlo.

 

Odhlašování obědů:

do 7 hodin téhož dne
Kontakt: telefon 731 441 363 - L. Štaffová