Obsah

Zpráva o činnosti školky spolupracující s Mensou ČR

       Mateřská škola Pramínek Teplice nad Bečvou podporuje talent a nadání dětí. K tomuto směřuje veškeré vybavení, pomůcky a hračky. Kolektiv školy vede děti k vnímání správných hodnot života, cítit vše krásné, co nám život nabízí. Hlavním cílem výchovy je podpořit celkový rozvoj dítěte po stránce fyzické, psychické, sociální. Podpořit jeho jedinečnost, zdravé sebevědomí a samostatnost.

 

Naše motto:,, Je úžasné, co děti dokáží, když jim k tomu dáme příležitost….“

           V rámci ŠVP dává mateřská škola velký prostor dětem, které se zajímají o činnost nad rámec běžných dovedností a znalostí odpovídající věku dítěte. Postupně odkrýváme potenciál dítěte a rozvíjíme jeho schopnosti. Ve školním roce 2019-2020 jsme uplatňovaly doporučené metody NTC Learning.

         Ve třída Badatelů děti pracují s interaktivní tabulí, využívají edukativní programy. Na čtvercové síti s robotickou včelkou Bee-Bot se učí základům programování.

                Konkrétní představy, logické myšlení a názornost si děti prohlubují u činností souvisejících s pokusy v oblasti přírodních věd a přírodních jevů. Škola disponuje s Laboratorními kufry na téma-vzduch, chemie, magnetix a mechaniks. Nadšeně pracují s digitálním mikroskopem. Při pobytu venku běžně pracují s přírodními materiály, badatelskými pomůckami. Tento rok jsme zakoupili z enviro dotace vodotěsný mononukleární dalekohled, kterým děti pozorují okolní krajinu na vzdálenost 30km.

             Při pěstitelských činnostech podporujeme jejich zvídavost, získávají praktické zkušenosti a zároveň zkoumají přírodu jako takovou. Vypěstované plodiny,byliny využívají jako objekt ke zkoumání všemi smysly a k přípravě pokrmů v dílně ,,Kuchtík“. Pergola, která je součástí přírodní zahrady, umožňuje dětem pobývat venku i za špatného počasí.

             V zájmové dílně,, Mensa“ rozvíjíme samostatné řešení úkolů, logické myšlení při plnění různých úkolů. Děti pracují s piktogramy, symboly států-vlajky, poznávají značky aut, dopravní značky, písmena, číslice. Využíváme deskové hry, SMART hry, Logico piccolo- primo, MINI LUK, Cuts, tangramy aj.

             V rámci architektury děti vytváří trojrozměrné stavby v kostkovišti, využívají i hry kreativní Architektura, Magformers-skládají dle předlohy plošných sítí.

          V různých projektech podporujeme čtenářskou gramotnost, obohacujeme dětem dostupnou knihovnou, vybavenou na velmi dobré úrovni. Škola odebírá časopis RAKETA, který poskytuje spousta vzdělávacích podnětů.

           Děti mají rovněž přístup k modelům části těla a lidské kostry a jin.názorným pomůckám.

        Grafomotorické dovednosti rozvíjí na polytechnickém pultu-Junior inventor, venkovním dílenském stole a velmi rádi se pyšní vlastními výrobky z keramické hlíny.

          MŠ samozřejmě poskytuje různé aktivity pohybové-lyžařské škola, plavecká škola, cvičení jógy, vycházka do lesa aj.. Spolupracuje s Lesnickou školou, ZŠ 1.máje.,kde část dětí přechází do bilingvní třídy, školou ZŠ a MŠ Šromotovo, kde děti pokračují v matemat.třídě.

             V MŠ je zajištěna logopedická péče.

            Pedagogický kolektiv se vzdělává pomocí odborných časopisů a přednášek, čerpá ze zkušeností odborníků. Jsme rádi, že na základě Vašeho vzdělávacího programu můžeme zprostředkovávat doporučené aktivity. V následujícím roce se v této oblasti zaměříme na větší informovanost rodičů.

Ivana Kmentová, ředitelka školy

MŠ Pramínek Teplice nad Bečvou