Obsah

Multifunkční sál

Multifunkční sál     Multifunkční sál o rozměrech 13,3 x 14,2 m zabírá téměř celé první patro nově zrekunstruovaného objektu. Za oponou se zde ukrývá vyvýšené jeviště s užitnou plochou 6,5 x 3,6 m, které vyhoví většině požadavků na pořádání kulturních a společenských akcí.Pódium Vedle jeviště je zbudována oddělená šatna se sociálním zařízením jako zázemí pro účinkující.

     Sál je vybaven základní audiovizuální technikou, což umožnilo, mimo jiné, v tomto multifunkčním sále zřídit Kino Zbrašov, ve kterém jsou pořádána pravidelná filmová představení.

Bar     Součástí sálu je také plně vybavený bar s příručním skladem pro možnost podávání občerstvění. Druhý bar, taktéž s odpovídajícím zázemím, je situován do přízemí objektu a je možné jej využít pimárně při velkých kulturních akcích, pořádaných v prostorách celého kulturního domu, pro odlehčení hlavního baru v sále.

Výtah     Pro usnadnění přístupu do sálu osobám se sníženou pohyblivostí je samozřejmostí doplnění objektu o výtah, který je pro tyto případy vybaven i vstupem přímo z ulice v zadním traktu Kulturního domu. Veškeré prostory Kulturního domu tak mohou plnohodnotně sloužit všem občanům a návštěvníkům.

     Multifunkční sál umožňuje pořádání širokého spektra akcí od rodinných, firemních či spolkových oslav, přes semináře, školení a přednášky, filmová a divadelní představení ač po plesy a podobné kulturně společenské akce.

Sál