Obsah

Obecní Integrovaný Informační Systém obce Teplice nad Bečvou

Paraboly pro příjem TV signálů ze satelitů na budově obecního úřadu    V obci Teplice nad Bečvou byl v roce 2005 pro potřeby občanů i návštěvníků obce dobudván za finanční podpory fondů EU Obecní Integrovaný Informační Systém. Tento systém prostřednictvím sítě koaxiálních kabelů a přidružené technologie umožňuje distribuovat k připojeným koncovým uživatelům širokou nabídku televizních a rozhlasových programů včetně vysílání vlastního obecního infokanálu a interaktivní služby sítě internet.

Centrální pracoviště pro příjem a zpracování TV a R signálů a pro řízení internetového provozu    Na obecním úřadě je umístěn hlavní centrální řídící datový uzel, který rozděluje a řídí přenos služeb sítě Internet. V tomto uzlu je přenos dat přes firewall připojen k centrálnímu routeru, který řídí provoz jednotlivých kabelových modemů umístěných u uživatelů. Každý připojený uživatel má zabezpečenu službu QoS - kvalitu a rychlost internetového připojení. Klientům není provoz omezován měřením objemu stažených dat a je otevřena protokolová svoboda. Tyto služby jsou garantovány po celý den.

Internetový kiosek na budobě obecního úřadu    V obci jsou umístěny dva internetové kiosky, které zpřístupňují internet externě přímo na budově obecního úřadu a v prostorách vestibulu Aragonitových jeskyní. Provoz je automatický a díky sofistikovaným technologiím umožňuje řízení a vzdálený dohled.

Přijímací jednotky pro příjem a dekódování vysílání jednotlivých televizních stanic    Hlavní stanice pro příjem TV a R programů umožňuje příjem a úpravu televizních a rozhlasových signálů šířených terestricky, satelity nebo vytvořených v místním PC INFO. Signály v různých otevřených nebo zakódovaných modulačních formátech se převádějí na TV amplitudovou obrazovou a zvukovou frekvenční modulaci, čímž je zabezpečen po mnoho dalších let příjem i pro starší televizory. K systému se připojují pomocí kabelových přípojek uživatelé, kterým je vydělena negativní filtrací taková programová nabídka, kterou si smluvně objednají. Celý systém je flexibilní - dle aktuální nabídky TV programů a legislativy umožňuje měnit a přeskládat frekvenční multiplex dle potřeby a poptávky. Na obecním úřadě je umístěn televizor, na kterém je možno monitorovat a předvádět jednotlivé TV programy tak, jak jsou umístěny ve frekvenčním multiplexu MPX.

Logo projektu OIIS