Obsah

IROP


Rekonstrukce a rozšíření kapacity
mateřské školy v Teplicích nad Bečvou

reg. č. projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_014/0000527
termín realizace projektu: 09/2015 - 08/2016

   Realizovaný projekt řešil potřebu dostatečného počtu kvalitních míst pro předškolní vzdělávání v obci Teplice nad Bečvou a ORP Hranice. V obci se nachází objekt mateřské školy, která musela být uzavřena kvůli nevyhovujícímu stavu zázemí. Předmětem projektu byla komplexní rekonstrukce objektu a venkovních prostor. Výstupem projektu je zrekonstruovaná mateřská škola s navýšenou kapacitou na 45 dětí, vyhovující moderním trendům výuky. Důraz byl kladen na bezbariérovost a přístup všem dětem bez rozdílu.

Realizace projektu zahrnovala tyto hlavní aktivity:

 1. rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.)
       Uvnitř budovy byla provedena rekonstrukce na všech podlažích. Stavebními úpravami v investiční variantě došlo k dispozičním změnám ve všech patrech budovy. Byl vybudován nový vstup z východní strany do 1. pp a boční vstup pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace ze severní strany od komunikace. Na zádveří navazuje šatna, pohotovostní WC kvůli venkovní zahradě a vstupu do školky, kotelna, WC a sprcha pro personál, šatna pro personál, chodba, úklidová komora, schodiště, jídelna a sklad zahradního nářadí.
       V 1. np byl umístěn boční vstup pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace a pro návštěvy. Dále navazuje schodiště, za ním herna, tematická třída, třída klidové zóny, ředitelna, WC pro děti, WC pro personál a úklidová komora.
       V 2. np za schodišťovým prostorem byla umístěna herna - tematická třída, třída klidové zóny, WC pro děti, dále na konci chodby bude WC pro personál a úklidová komora.
   
 2. pořízení vybavení budov a učeben

       V rámci této aktivity bylo pořízeno kompletní vnitřní vybavení mateřské školy. Budova byla vybavena nábytkem a dalším zařízením, které je využíváno při výuce a celkově k provozu mateřské školy.
       Kromě hlavních aktivit byl v rámci projektu upraven prostor zahrady u mateřské školy. Došlo k výstavbě plotu, provedení zpevněných ploch a terénním úpravám tak, aby bylo možné zahradu využít pro realizaci pohybových aktivit dětí a pro výuku. Ke školce byla také pořízena zahradní pergola, která slouží jako přístřešek a venkovní učebna.

 

Realizace projektu byla spolufinancovaná z Evropského fondu pro regionální rozvoj a z rozpočtu ČR.