Obsah

Střípky ze života našich předků

(amatérský historický projekt nadšenců z obce Teplice nad Bečvou)

 

Vážená a milá čtenářko, vážený a milý čtenáři!

     Ať již přicházíš na stránky tyto z pouhé zvědavosti, hledáš poučení a moudrost našich předků, či se toliko chceš pobavit, buď nám vítán. Navštiv spolu s námi knihovny, propátrej soukromé i státní archivy, zbav nánosů prachu a prolistuj alba se starými fotografiemi a zaposlouchej se do vyprávění těch několika málo pamětníků, kteří ještě pamatují čas našich babiček. Zaposlouchej se do skutečných osudů skutečných lidí, poznej, jak čas a doba formovaly nejenom tvář naší obce, ale mnohdy i charaktery a osudy jejích obyvatel.

     Nehodnotíme, nekomentujeme, neodsuzujeme. Pouze se snažíme váženému čtenáři předložit něco málo historických údajů, které se nám podařilo dohledat, s plným vědomím, že mnohé z těchto informací mohou představovat toliko jeden z mnoha pohledů na danou skutečnost, mouhou být již svým zdrojem ideově ovlivněné či jinak tendenčně zkreslené. Nebráníme se proto do budoucna jakýmkoliv úpravám a doplněním předkládaných textů a předem čtenářům za případné připomínky a doplnění děkujeme.

     Následující stránky vznikly především díky ochotě, nakažlivému nadšení a neutuchající aktivitě vedoucí našeho malého "badatelského týmu", která kolem sebe soustředila pár jedinců se vztahem k naší obci a začala spolu s nimi zaznamenávat historické milníky, které se tu více tu méně dotýkají každého z nás.

     Velice rádi v našem kolektivu přivítáme i další ochotné "badatele". Máte-li jakékoliv zajímavé informace k historickým reáliím obce, nebo vlastníte zajímavé obrazové materiály, se kterými byste byli ochotni se podělit, budeme rádi, pokud nám napíšete na adresu postmaster@teplicenb.cz.

Viktor Langer

Poděkování

     Rádi bychom též touto cestou poděkovali všem, kteří nám poskytli své archivní materiály a fotografie, kteří nám pomáhají sesbírané dokumenty roztřídit a zpracovat a kteří jsou ochotni se s námi se všemi podělit o své osobní či rodinné příběhy.

Naše poděkování patří především:
panu Ladislavu ChromémuBlance a Pavlovi Hlaváčkovým, panu Borisu Masníkovi, panu Petru Michalíkovi, ...

Něco málo o těch, kteří za projektem stojí, se dočtete na tomto odkazu.
 
POZNÁMKA:
     Pod některými historickými články je otevřena diskuse. Důrazně upozorňujeme, že tato diskuse je moderovaná a diskusní příspěvky urážlivé, hanlivé či jinak nedodržující pravidla slušného chování či příspěvky odklánějící se od tématu článku budou bez upozornění mazány.
     Prosíme proto všechny, aby dodržovali pravidla slušné komunikace a aby jednotlivé diskuse využívali toliko k vlastním poznámkám, doplněním, případně upozorněním na chyby výhradně související s uveřejněným textem.
     V rámci přehlednosti diskuse si také vyhrazujeme právo postupně mazat příspěvky, jejichž sdělná hodnota již vypršela (např. v případě upozornění na chyby po opravení těchto chyb, apod.). Neberte tuto skutečnost, prosím, jako neúctu k Vašemu názoru, ba právě naopak - Vašich názorů si nesmírně vážíme, i když víme, že ne vždy se musí shodovat s názory našimi. Pokud ale Váš názor přijmeme a zakomponujeme ho do původního textu článku, ponechaná zmínka v diskuzi by pouze mátla nové návštěvníky a čtenáře.