Obsah

 Úplata /školné/na rok 2022/2023

Rodiče uhradí každý měsíc částku 600,- Kč do 5.dne v měsíci na účet: 

4313034349 /0800

Úplata za předškolní vzdělávání a školné podle novelizovaného ustanovení školského zákona se od 1.9.2017 dětem starším pěti let poskytuje vzdělávání bezúplatně. Znamená to, že i v případě odkladu nebo dodatečného odkladu školní docházky se školné neplatí.

Kontakt do MŠ:                                737 282 003

Email:                                                  skolka@teplicenb.cz

Kontakt odhlašování obědů:       731 441 363 do 7.hodin