Obsah

Kronika obce Zbrašova (od r. 1922  do r. 1938)

     Vznikala v meziválečných letech cca od roku 1922 do roku 1938 a popisuje údobí budování a života obce přibližně od doby první světové války až do roku 1938.

     Kronika je uložena ve Státním okresním archivu v Přerově-Henčlově, a čtenáři ji zde předkládáme díky nezištné a obětavé práci a díky svolení zbrašovského rodáka a patriota pana Ladislava Chromého, který celou kroniku na základě vlastního fonetického záznamu přepsal.

     Jemu patří náš obrovský dík!

 

     Pod tímto odkazem předkládáme váženému čtenáři kompletní Kroniku obce Zbrašova ke stažení ve formátu .pdf přesně tak, jak ji pan Chromý zaznamenal.

     Stejnou kroniku pak budeme na níže uvedených odkazech postupně přinášet i ve formě internetových stránek, vhodných pro prohlížení v internetových prohlížečích Vašich počítačů.

     Do textu, který zaznamenal pan Chromý, jsem nezasahoval ani jej neměnil, vše zůstalo v nezměněné podobě včetně autorských poznámek pana Chromého.

     Protože ale původní kronika obce neobsahovala žádnou obrazovou přílohu, její internetovou verzi se budu postupně snažit doplnit o historický i současný obrazový materiál, který by vhodně dokreslil skutečnosti, o kterých kronika pojednává. Snad se tak mnohé pasáže stanou sdělnějšími i těm, kteří starou podobu naší obce nepamatují, případně si nejsou jednotlivé události schopni zasadit do konkrétnějšího rámce míst, kudy denně prochází. Stejně tak by doplnění obrazového materiálu mělo vývoj naší obce a dění v ní přiblížit i "přespolním", kterým nejsou reálie našeho obecního života až natolik známé.

     Popis obsahu jednotlivých ilustrací je u každého náhledu obrázku vložen jako alternativní text, který se zájemci zobrazí, pokud nad náhled najede kurzorem myši. Kliknutím na náhled obrázku se tento zvětší. Vzhledem ke skutečnosti, že původní kronika neobsahovala žádný obrazový materiál, neuvozuji nikde, že obrázky nejsou součástí původního textu!

     Pokud jsem někde v textu kroniky cítil potřebu připojit i slovní poznámku či doplnění, pak tak činím výhradně poznámkami pod čarou, které označuji v číselné řadě římskými číslicemi (na rozdíl od poznámek pod čarou autora přepisu - pana Chromého, které jsou značeny číslicemi arabskými).

Viktor Langer