Obsah

Aktuální informace pro rodiče:

Zprávy

první předchozí
ze 2
poslední

Hygienická pravidla Covid

Důležité informace ohledně hygienických pravidel v MŠ vzhledem k onemocnění Covid. celý text

ostatní | 1. 9. 2020 | Autor: Eva Školoudíková
Žák

Výsledky přijímacího řízení - školni rok 2020/2021

Seznam registračních čísel přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání. celý text

ostatní | 25. 5. 2020 | Autor: Viktor Langer

Nařízení ředitelky MŠ - úplata za duben

Za měsíc duben 2020 osvobozuji všechny děti od úplaty za předškolní vzdělávání z důvodu dlouhodobého přerušení provozu mateřské školy a to od 16.3.2020 do 11.5.2020 celý text

ostatní | 5. 5. 2020 | Autor: Viktor Langer

Obnovení provozu MŠ - podmínky pro nástup dětí

Od 11. 5. 2020 bude obnoven provoz MŠ Pramínek celý text

ostatní | 5. 5. 2020 | Autor: Viktor Langer

Změna organizace zápisu pro rok 2020-2021 s ohledem na současnou situaci pandemie v ČR!

Mimořádná opatření pro zabezpečení zápisů k předškolnímu vzdělávání v době mimořádného opatření vlády. celý text

ostatní | 7. 4. 2020 | Autor: Viktor Langer
MŠ Pramínek

Zápis do MŠ Pramínek Teplice nad Bečvou

Zápis do MŠ Pramínek Teplice nad Bečvou se uskuteční ve dnech
5. 5. 2020 od 8.00 do 16:00 hodin a 6. 5. 2020 od 8:00 do 12:00 hodin přímo v budově školy. celý text

ostatní | 30. 3. 2020 | Autor: Viktor Langer
Dítě

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání na rok 2020/2021

Ředitelka Mateřské školy Pramínek Teplice nad Bečvou stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 34 a 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu. celý text

ostatní | 30. 3. 2020 | Autor: Viktor Langer
Koronavirus

Prominutí úplaty v MŠ – uzavření MŠ- stav nouze

Vzhledem k přerušení provozu MŠ v době od 19.3.2020 do odvolání bude vrácena či převedena poměrná část úplaty za předškolní vzdělávání na následující měsíc a to v měsící březnu, v případě přerušení provozu i v měsíci dubnu. celý text

ostatní | 30. 3. 2020 | Autor: Viktor Langer
Corona-Virus

Rozhodnutí o uzavření MŠ Pramínek

Obecní úřad Teplice nad Bečvou v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 a vydanými nařízeními bezpečnostní rady státu, doporučením Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva školství

UZAVÍRÁ od pondělí 16. března 2020 do odvolání Mateřskou školu Pramínek v Teplicích nad Bečvou.
celý text

ostatní | 13. 3. 2020 | Autor: Viktor Langer

Doporučení pro rodiče

Informace ohledně prevence zdraví. celý text

ostatní | 2. 3. 2020 | Autor: Eva Školoudíková

Práce na zahradě MŠ

Poděkování rodičům za odvedenou práci na zahradě MŠ. celý text

ostatní | 8. 11. 2019 | Autor: Eva Školoudíková

Co děti potřebují do MŠ

Seznam základních věcí, které děti potřebují do MŠ celý text

ostatní | 29. 8. 2019 | Autor: Eva Školoudíková

Informační schůzka pro rodiče

1 informační schůzka pro rodiče dětí docházejících do MŠ Pramínek proběhne v úterý 3. 9. 2019 celý text

ostatní | 29. 8. 2019 | Autor: Eva Školoudíková

Výsledky přijímacího řízení - školní rok 2019/2020

Seznam registračních čísel přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání. celý text

ostatní | 16. 5. 2019 | Autor: Viktor Langer
#

Zápis do MŠ Pramínek teplice nad Bečvou

Zápis do MŠ Pramínek Teplice nad Bečvou se uskuteční ve dnech
2.5. 2019 od 8.00 hod.- 16:00 hod. A 3.5. 2019 od 8:00 hod.-12:00 hod.
přímo v budově školy celý text

ostatní | 28. 3. 2019 | Autor: Viktor Langer
#

Kritéria pro přijímání k předškolnímu vzdělávání na rok 2019/2020

Ředitelka Mateřské školy Pramínek Teplice nad Bečvou stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení §§ 34 a 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu. celý text

ostatní | 28. 3. 2019 | Autor: Viktor Langer
#

Adaptace dítěte v MŠ

Několik základních rad pro zdárnou adaptaci dítěte v mateřské škole celý text

ostatní | 27. 8. 2018 | Autor: Viktor Langer
#

1. informační schůzka pro rodiče

1. informační schůzka pro rodiče dětí zařazených do MŠ pro školní rok 2018/2019 proběhne 4. 9. 2018 celý text

ostatní | 27. 8. 2018 | Autor: Viktor Langer
#

Co děti potřebují do mateřské školy:

Seznam základních věcí, které děti potřebují do MŠ celý text

ostatní | 27. 8. 2018 | Autor: Viktor Langer

Výsledky přijímacího řízení - školní rok 2018/2019

Seznam registračních čísel přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání celý text

ostatní | 16. 5. 2018 | Autor: Viktor Langer

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 2018 - 2019

Kritéria pro přijetí do MŠ pro školní rok 2018/2019 celý text

ostatní | 9. 4. 2018 | Autor: Viktor Langer
#

Zápis do MŠ Pramínek Teplice nad Bečvou

Zápis do MŠ Pramínek Teplice nad Bečvou se uskuteční 2. 5. 2018 v budově mateřské školy od 10:00 do 16:00 hodin. celý text

ostatní | 6. 3. 2018 | Autor: Viktor Langer
#

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

Materiál pro PV, č. j. MSMT-9482/2012-22

Materiál nabízí rodičům dětí předškolního věku základní informace toho, co by mělo jejich dítě zvládnout před vstupem do základní školy. celý text

ostatní | 20. 8. 2017 | Autor: Viktor Langer
#

Co děti potřebují do mateřské školy

Základní informace pro rodiče, jak děti vybavit pro nástup do mateřské školy. celý text

ostatní | 20. 8. 2017 | Autor: Viktor Langer
#

1. informační schůzka školního roku 2017/2018

Pozvánka pro všechny rodiče dětí zapsaných v mateřské škole na 1. informační schůzku celý text

ostatní | 20. 8. 2017 | Autor: Viktor Langer
#

Organizace školního roku 2017/2018

Základní časový plán pro školní rok 2017/2018 celý text

ostatní | 20. 8. 2017 | Autor: Viktor Langer
#

Povinné předškolní vzdělávání a sankce

Povinnost předškolního vzdělávání vyplývá z § 34 odst. 1 a 34a zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů... celý text

ostatní | 20. 8. 2017 | Autor: Viktor Langer
#

Informace o platbách na účet MŠ

Pravidla pro placení školného celý text

ostatní | 20. 8. 2017 | Autor: Viktor Langer
#

Adaptační proces v naší MŠ Pramínek u dětí tříletých a méně než tříletých

Naše mateřská škola má nastaveny procesy, které by měly dopomoci snadnému nástupu do MŠ i pro mladší děti. S důvěrou se v případě potřeby obraťte na personál naší MŠ, nebo alespoň využijte pár praktických rad a zkušeností, jak předcházet zbytečným stresům a zklamáním. celý text

ostatní | 19. 8. 2017 | Autor: Viktor Langer

Výsledky přijímacího řízení - školní rok 2017/2018

Seznam registračních čísel přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání celý text

ostatní | 16. 5. 2017 | Autor: Viktor Langer
první předchozí
ze 2
poslední