Obsah

Mateřská škola Pramínek Teplice nad Bečvou,
příspěvková organizace


motto: Je úžasné, co děti dokáží,

když jim k tomu dáme příležitost...


Školka - obrázkové menu

Informace pro rodiče Informace o škole Naše třídy Identifikační údaje mateřské školy Dokumenty ke stažení Jídelna Fotogalerie

INFORMACE O ŠKOLE - INFORMACE PRO RODIČE - NAŠE TŘÍDY - DOKUMENTY ŠKOLY - KONTAKTY - FOTOGALERIE - JÍDELNA

Novinky z našich tříd:

20.10.2019

Barevné čarování- Žlutá pohádka

Ve druhém podtématu integrovaného bloku Barevné čarování jsme soustředili pozornost na význam a důležitost Slunce a na barvy podzimu- především důraz na barvu žlutou.

Detail

20.10.2019

Výlet na hrad Helfštýn

Do doby dávno minulé nás přenesl výlet na hrad Helfštýn

Detail

20.10.2019

Barevné čarování-Žlutá pohádka

V druhé části tematického celku-Barevné čarování se děti seznámily s barvami Podzimu, uvědomovaly si jedinečnost Slunce a jeho nezbytnost pro život.

Detail

13.10.2019

Barevné čarování-Červená pohádka

Co v nás vyvolává červená barva? Představy, pocity, libost či nelibost? Kde se můžeme setkat s červenou barvou v MŠ či v okolí? Na tyto otázky nám odpovědělo první podtéma nového integrovaného bloku Barevné čarování

Detail

11.10.2019

Červená pohádka

"A červená barvička - ta nakreslí jablíčka"

Detail

06.10.2019

To je kopec, to je hrad

Čtvrté podtéma integrovaného bloku Můj dům, domov domeček nás zavedlo do tajů hradního života.

Detail

04.10.2019

To je kopec, to je hrad-druhá část

Jaký byl v dávných dobách rytíř? Jak vypadal a co musel udělat proto, aby se stal rytířem? S těmito informacemi nás seznámila druhá část podtematu To je kopec, to je hrad

Detail

29.09.2019

Vycházka za hledáním kaštanů

Zdali se v přírodě poštěstilo a kaštanů se dosti urodilo jsme zjistili při páteční procházce.

Detail

29.09.2019

To je kopec, to je hrad-první část

Kdo je rytíř, nemá strach, ani ve dne, ani v tmách. Nechová se zbaběle, chrání svoje přátele. Rytíř v nouzi pomáhá, tak zní naše přísaha.

Detail

22.09.2019

Místo, kde žiji

Každý je doma tam, kde bydlí, kde má své místo u stolu, kde má svou postel a svou židli. Doma jsou všichni pospolu

Detail

Novinky pro rodiče:

29.08.2019

Co děti potřebují do MŠ

Seznam základních věcí, které děti potřebují do MŠ

Detail

29.08.2019

Informační schůzka pro rodiče

1 informační schůzka pro rodiče dětí docházejících do MŠ Pramínek proběhne v úterý 3. 9. 2019

Detail

16.05.2019

Výsledky přijímacího řízení - školní rok 2019/2020

Seznam registračních čísel přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání.

Detail

28.03.2019

Kritéria pro přijímání k předškolnímu vzdělávání na rok 2019/2020

Kritéria pro přijímání k předškolnímu vzdělávání na rok 2019/2020

Ředitelka Mateřské školy Pramínek Teplice nad Bečvou stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení §§ 34 a 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

Detail

28.03.2019

Zápis do MŠ Pramínek teplice nad Bečvou

Zápis do MŠ Pramínek teplice nad Bečvou

Zápis do MŠ Pramínek Teplice nad Bečvou se uskuteční ve dnech 2.5. 2019 od 8.00 hod.- 16:00 hod. A 3.5. 2019 od 8:00 hod.-12:00 hod. přímo v budově školy

Detail