Obsah

Obecně závazné vyhlášky obce Teplice nad Bečvou

A. Obecně závazné vyhlášky obce Teplice nad Bečvou - platné

Č. Název předpisu Vyvěšeno Sejmuto Platnost Zrušeno
4/2023 O nočním klidu Typ: PDF dokument, Velikost: 132.35 kB 14. 12. 2023 30. 12. 2023 1. 1. 2024 platí
3/2023 O místním poplatku ze psů Typ: PDF dokument, Velikost: 104.09 kB 14. 12. 2023 30. 12. 2023 1. 1. 2024 platí
2/2023 O místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství Typ: PDF dokument, Velikost: 109.99 kB 14. 12. 2023 30. 12. 2023 1. 1. 2024 platí
1/2023 O místním poplatku z pobytu Typ: PDF dokument, Velikost: 101.59 kB 14. 12. 2023 30. 12. 2023 1. 1. 2024 platí
3/2019 O místním poplatku za užívání veřejného prostranství 18. 12. 2019 3. 1. 2020 3. 1. 2020 platí
2/2019 O místním poplatku ze vstupného 18. 12. 2019 3. 1. 2020 3. 1. 2020 platí
2/2017 O Ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností 27. 6. 2017 12. 7. 2017 12. 7. 2017 platí
4/2016 O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 6. 12. 2016

22. 12. 2016

1. 1. 2017 platí
3/2016 O regulaci provozování loterií a jiných podobných her. 4. 3. 2016 19. 3. 2016 20. 3. 2016 platí
1/2015 O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Teplice nad Bečvou. 13. 10. 2015 30. 10. 2015 13. 10. 2015 platí
1/2013 O místním poplatku za užívání veřejného prostranství 13. 12. 2013 13. 2. 2014 1. 1. 2014 platí
1/2011 O místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt 9. 6. 2011 25. 6. 2011 24. 6. 2011 platí
4/2010 O místním poplatku z ubytovací kapacity 15. 12. 2010 31. 12. 2010 1. 1. 2011 platí
3/2010 O místním poplatku ze vstupného 15. 12. 2010 31. 12. 2010 1. 1. 2011 platí
2/2010 O místním poplatku ze psů 15. 12. 2010 31. 12. 2010 1. 1. 2011 platí
1/2009 OZV, kterou se zrušují některé OZV obce Teplice nad Bečvou 3. 9. 2009 21. 9. 2009 3. 9. 2009 platí
1/2008 OZV, kterou se zrušují některé OZV obce Teplice nad Bečvou 7. 3. 2008 25. 3. 2008 22. 3. 2008 platí

 2/983/2000
1/2005

O závazných částech územního plánu sídelního útvaru Teplice nad Bečvou
Změna
Změna

 18. 6. 1998


3. 11. 2000
18. 10. 2005
3. 7. 1998


17. 11. 2000
2. 11. 2005
4. 7. 1998


17. 11. 2000
2. 11. 2005
 platí

B. Obecně závazné vyhlášky obce Teplice nad Bečvou - zrušené

Č. Název předpisu Vyvěšeno Sejmuto Platnost Zrušeno
2/2021 O místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství (565.75 kB) 23. 9. 2021 10. 10. 2021 1. 1. 2022 31. 12. 2023
1/2021 O místním poplatku z pobytu 25. 2. 2021 8. 3. 2021 9. 3. 2021 31. 12. 2023
5/2019 O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 18. 12. 2019 3. 1. 2020 3. 1. 2020 31. 12. 2021
4/2019 O místním poplatku ze psů 18. 12. 2019 3. 1. 2020 3. 1. 2020 31. 12. 2023
1/2019 O místním poplatku z pobytu 18. 12. 2019 3. 1. 2020 3. 1. 2020 8. 3. 2021
1/2017 O nočním klidu 27. 6. 2017 12. 7. 2017 12. 7. 2017 31. 12. 2023
2/2016 OZV, jíž se zakazuje na území obce Teplice n. B. provozovat výherní hrací přístroje... 9. 2. 2016 25. 2. 2016 25. 2. 2016 19. 3. 2016
1/2016 O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 9. 2. 2016 25. 2. 2016 25. 2. 2016 31. 12. 2016
2/2015 O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 17. 12. 2015 2. 1. 2016 1. 1. 2016 24. 2. 2016
2/2012 O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 18. 12. 2012 3. 1. 2013 1. 1. 2013 31. 12. 2015
1/2012 O ochraně před nadměrným hlukem 9. 3. 2012 26. 3. 2012 24. 3. 2012 11. 7. 2017
6/2010 O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 15. 12. 2010 31. 12. 2010 1. 1. 2011 31.12.2012
5/2010 O místním poplatku za užívání veřejného prostranství 15. 12. 2010 31. 12. 2010 1. 1. 2011 31.12.2013
1/2010 O místním poplatku za lázeňský a rekreační pobyt 15. 12. 2010 31. 12. 2010 1. 1. 2011 7. 6. 2011
1/2007 O ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností 9. 11. 2007 25. 11. 2007 25. 11. 2007 7. 3. 2012
1/2004 O místních poplatcích 15. 12. 2003 31. 12. 2003 1. 1. 2004  1. 1. 2011 / 24. 6. 2011
1/2002 O ochraně před hlukem a vibracemi 10. 7. 2002 25. 7. 2001 10. 7. 2002 22. 3. 2008
5/2001 O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběrum přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu 10. 12. 2001 24. 12. 2001 1. 1. 2002 1. 1. 2004
4/2001 OZV, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy a třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 10. 12. 2001 24. 12. 2001 1. 1. 2002 13.10.2015
2/2001

3/2001
O nakládání a komunálním (a stavebním) odpademDodatek 29. 5. 2001

25. 6. 2001
12. 6. 2001

10. 7. 2001
15. 6. 2001

25. 6. 2001
1. 1. 2002
1/2001   26. 4. 2001     15. 6. 2001
2/2000 O zímní údržbě místních komunikací 31. 3. 2000 14. 4. 2000 14. 4. 2000  3. 9. 2009
1/99
3/99
O zimní údržbě místních komunikací
Dodatek
      14. 4. 2000
1/98

2/99

O nakládání s komunálním a stavebním odpadem
Dodatek 

 24. 2. 1998

9. 6. 1999
10. 3. 1998

24. 6. 1999
24. 2. 1998

9. 6. 1999
15. 6. 2001
2/95 O stanovení příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů Mateřské školy 1. 10. 1995 15. 10. 1995 1. 10. 1995 1. 1. 2005
1/95
3/97
3/00
5/2001
O místních poplatcích
Dodatek
Dodatek

Dodatek
29. 9. 1995
1. 1. 1998
21. 4. 2000
 
23. 10. 1995
15. 1. 1998
6. 5. 2000
 

1. 1. 1996
1. 1. 1998
21. 4. 2000
1. 1. 2002

1. 1. 2004
3/94
6/2001

O chovu a držení zvířat
Dodatek

30. 8. 1994
25. 10. 2001

14. 9. 1994
15. 11. 2001
 15. 9. 1994
25. 10. 2001
22. 3. 2008
2/94 O místních poplatcích 7. 6. 1994 22. 6. 1994 22. 6. 1994 1. 1. 1996
1/94 O životním prostředí 22. 3. 1994 6. 4. 1994 1. 5. 1994 22. 3. 2008