Obsah

Aktuální složení zastupitelstva obce Teplice nad Bečvou


Zastupitelstvo obce Teplice nad Bečvou pro období 2022-2026

ZastupitelstvoZastupitelstvo obce Teplice nad Bečvou tvoří 7 volených zástupců.

Zastupitelé ze svého středu volí starostu a jednoho místostarostu.

Výsledky voleb do zastupitelstva obce

V řádných volbách do zastupitelstev měst a obcí, konaných ve dnech 23. a 24. září 2022, se v naší obci o přízeň voličů ucházelo celkem 14 kandidátů na 2 kandidátních listinách:

 • SNK "Pro naši obec"
 • KDU-ČSL

Ve volbách mandát zastupitele získali:

 • Marek Pavela (Pro naši obec)
 • Klára Strnadlová (Pro naši obec)
 • Lucie Přibylová (Pro naši obec)
 • Petr Kohout (Pro naši obec)
 • Jitka Horváthová (Pro naši obec)
 • Veronika Machancová (Pro naši obec)
 • Iva Maléřová (KDU-ČSL)

Kompletní výsledky voleb do zastupitelstva obce Teplice nad Bečvou jsou k dispozici zde.

Průběh volebního období:

Dne 20. 10. 2022, na svém ustavujícím zasedání, zvolilo zastupitelstvo pana Marka Pavelu  starostou obce a paní Kláru Strnadlovou, DiS místostarostkou obce.

Předsedkyní kontrolního výboru zastupitelstvo obce zvolilo Ing. Lucii Přibylovou, předsedou finančního výboru pak zvolilo Ing. Ivu Maléřovou.

 


Zastupitelstvo obce Teplice nad Bečvou pro období 2018-2022

Zastupitelstvo obceZastupitelstvo obce Teplice nad Bečvou tvoří 7 volených zástupců.

Zastupitelé ze svého středu volí starostu a jednoho místostarostu.

Výsledky voleb do zastupitelstva obce

V řádných volbách do zastupitelstev měst a obcí, konaných ve dnech 5. a 6. října 2018, se v naší obci o přízeň voličů ucházelo celkem 33 kandidátů na 4 kandidátních listinách:

 • SNK "Pro občany Teplic nad Bečvou"
 • SNK PRO TEPLICE
 • KDU-ČSL
 • SNK PRO NAŠI OBEC

Ve volbách mandát zastupitele získali:

 • Marek Pavela (PRO NAŠI OBEC)
 • Ing. Lucie Přibylová (PRO NAŠI OBEC)
 • Klára Strnadlová, DiS. (PRO NAŠI OBEC)
 • Martin Foltýnek, DiS. (PRO NAŠI OBEC)
 • Ing. David Brožek (PRO TEPLICE)
 • Ing. Jan Kubát ("Pro občany Teplice nad Bečvou")
 • Jan Tomečka (KDU-ČSL)

Kompletní výsledky voleb do zastupitelstva obce Teplice nad Bečvou jsou k dispozici zde.

Průběh volebního období:

Dne 5. 11. 2018, na svém ustavujícím zasedání, zvolilo zastupitelstvo pana Marka Pavelu  starostou obce a paní Kláru Strnadlovou, DiS místostarostkou obce.

Předsedkyní kontrolního výboru zastupitelstvo obce zvolilo Ing. Lucii Přibylovou, předsedou finančního výboru pak zvolilo Ing. Davida Brožka.

Ke dni 2. 12. 2019 na vlastní žádost odstoupil z pozice předsedy finančního výboru Ing. David Brožek. Na 9. zasedání ZO dne 18. 12. 2019 byl do funkce předsedy finančního výboru zvolen Ing. Jan Kubát.


Zastupitelstvo obce Teplice nad Bečvou pro období 2015-2018

Zastupitelstvo obce 2015Zastupitelstvo obce Teplice nad Bečvou tvoří 7 volených zástupců.

Zastupitelé ze svého středu volí starostu a jednoho místostarostu.

Výsledky voleb do zastupitelstva obce

V opakovaných volbách do zastupitelstev měst a obcí, konaných dne 14. března 2015, se v naší obci o přízeň voličů ucházelo celkem 26 kandidátů na 3 kandidátních listinách:

 • KDU-ČSL
 • Sdružení nezávislých kandidátů Zbrašov 1
 • Sdružení nezávislých kandidátů Teplice 2014

Ve volbách mandát zastupitele získali:

 • Ing. Jan Kubát (KDU-ČSL)
 • Ing. Josef Vacula (KDU-ČSL)
 • Pavel Zlámala (KDU-ČSL)
 • Jan Tomečka (KDU-ČSL)
 • Ing. Lucie Přibylová (SNK Teplice 2014)
 • Marek Janíčko (SNK Teplice 2014)
 • MUDr. Jana Jamborová (SNK Zbrašov 1)

Kompletní výsledky voleb do zastupitelstva obce Teplice nad Bečvou jsou k dispozici zde.

Průběh volebního období

Dne 7. dubna 2015, na svém ustavujícím zasedání, zvolilo zastupitelstvo obce pana Ing. Jana Kubáta starostou obce, pana Pavla Zlámalu místostarostou obce, paní Ing. Lucii Přibylovou předsedkyní kontrolního výboru a pana Ing. Josefa Vaculu předsedou finančního výboru.

Dne 3. 3. 2016 rezignovala na svůj mandát zastupitelky paní MUDr. Jana Jamborová, kterou nahradil pan Jaroslav Tomeček  (Sdruž. nezáv. kand. - "ZBRAŠOV 1").

Dne 5. 9. 2016 rezignoval na post uvolněného starostu Ing. Jan Kubát.

Na veřejném zasedání zastupitelstva obce Teplice nad Bečvou, konaném dne 28. listopadu 2016, byl do uvolněné funkce starosty obce zvolen Ing. Josef Vacula (KDU-ČSL). Z důvodu neslučitelnosti funkce starosty s členstvím ve finančním výboru pak byl na post předsedy Finančního výboru zvolen pan Jaroslav Tomeček  (Sdruž. nezáv. kand. - "ZBRAŠOV 1").


Zastupitelstvo obce Teplice nad Bečvou pro období 2014-2015

Ustavující zasedání zastupitelstva obceZastupitelstvo obce Teplice nad Bečvou tvoří 7 volených zástupců.

Zastupitelé ze svého středu volí starostu a jednoho místostarostu.

Výsledky voleb do zastupitelstva obce

V řádných volbách do zastupitelstev měst a obcí, konaných ve dnech 10. a 11. října 2014, se v naší obci o přízeň voličů ucházelo celkem 27 kandidátů na 3 kandidátních listinách:

 • KDU-ČSL
 • Sdružení nezávislých kandidátů Zbrašov 1
 • Sdružení nezávislých kandidátů Teplice 2014

Ve volbách mandát zastupitele získali:

 • Ing. Jan Kubát (KDU-ČSL)
 • Jan Tomečka (KDU-ČSL)
 • Ing. Lucie Přibylová (SNK Teplice 2014)
 • Pavel Zlámala (KDU-ČSL)
 • Marek Janíčko (SNK Teplice 2014)
 • MUDr. Jana Jamborová (SNK Zbrašov 1)
 • Ing. Roman Michalčík (SNK Zbrašov 1)

Kompletní výsledky voleb do zastupitelstva obce Teplice nad Bečvou jsou k dispozici zde.

Průběh volebního období

Dne 4. 11. 2014, na ustavujícím zasedání zastupitelstva obce, se nově zvoleným zastupitelům nepodařilo nalézt shodu ani na osobě starosty ani místostarosty.

Následně, přímo na ustavujícím zasedání, odevzdali do rukou dosavadního starosty své rezignace na post náhradníka všichni náhradníci z kandidátní listiny KDU-ČSL a následně na to na svůj mandát rezignovali i všichni tři zvolení zástupci této strany.

Počet členů zastupitelstva tak klestl pod minimální zákonem stanovenou hranici pěti zastupitelů a jelikož zastupitelstvo nemůže být doplněno z náhradníků, nově zvolené zastupitelstvo dle §90 zákona č. 128/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v pl. znění nemůže rozhodovat o záležitostech jemu zákonem svěřených vyjma rozhodování o rozpočtových opatřeních a stanovení pravidel rozpočtového provizoria.

O nastalé situaci bude neprodleně informován Krajský úřad Olomouckého kraje, který pro naši obec určí termín konání nových voleb do zastupitelstva obce.

Současně v souladu s §107 téhož zákona i nadále vykonávají pravomoci starosty a místostarosty dosavadní (odstupující) funkcionáři, a to až do doby, než příští zastupitelstvo zvolí nového starostu, případně místostarostu.

 


Zastupitelstvo obce Teplice nad Bečvou pro období 2010-2014

Veřejné zasedání zastupitelstva obce 8. listopadu 2011Zastupitelstvo obce Teplice nad Bečvou tvoří 7 volených zástupců.

Zastupitelé ze svého středu volí starostu a jednoho místostarostu - obě funkce jsou vykonávané jako neuvolněné.

Výsledky voleb do zastupitelstva obce

V řádných volbách do zastupitelstev měst a obcí, konaných ve dnech 15. a 16. října 2010, se v naší obci o přízeň voličů ucházelo celkem 33 kandidátů na kandidátních listinách 4 sdružení nezávislých kandidátů:

 • Sdružení nezávislých kandidátů - "ZBRAŠOV"
 • Zbrašov 2010
 • Za obec lázeňskou
 • Pro krásnou lázeňskou obec

 Ve volbách byli zastupiteli zvoleni:

 • MUDr. Jana Jamborová (Za obec lázeňskou)
 • Ing. Vladimír Pavelka (Zbrašov 2010)
 • Ing. Roman Michalčík (Za obec lázeňskou)
 • MUDr. Robert Bučko (Zbrašov 2010)
 • Bc. Vladimíra Paličková (Za obec lázeňskou)
 • Ladislav Táborský (Sdruž. nezáv. kand. - "ZBRAŠOV")
 • Jiří Havránek (Pro krásnou lázeňskou obec)

Kompletní výsledky voleb do zastupitelstva obce Teplice nad Bečvou jsou k dispozici zde

Průběh volebního období

Dne 11. listopadu 2010, na svém ustavujícím zasedání, zvolilo zastupitelstvo obce pana Ing. Vladimíra Pavelku starostou obce, MUDr. Janu Jamborovou místostarostkou obce, MUDr. Roberta Bučko předsedou kontrolního výboru a Ing. Romana Michalčíka předsedou finančního výboru.

Dne 1. 12. 2010 rezignoval na svůj mandát zastupitele pan Ladislav Táborský, kterého nahradil pan Pavel Táborský  (Sdruž. nezáv. kand. - "ZBRAŠOV").

Dne 1. 2. 2011 rezignoval na svůj mandát zastupitele a současně na post starosty obce Ing. Vladimír Pavelka, kterého v zastupitelstvu nahradil Dr. Ing. Aleš Havránek  (Zbrašov 2010).

Dne 28. 2. 2011, na svém 6. zasedání, zvolilo zastupitelstvo obce pana Pavla Táborského starostou obce Teplice nad Bečvou.

Dne 16. 3. 2011 rezignovala na svůj mandát zastupitele a současně na post místostarostky obce MUDr. Jana Jamborová, kterou v zastupitelstvu nahradil Jaroslav Tomeček (Za obec lázeňskou)

Dne 30. 3. 2011, na svém 7. zasedání, zvolilo zastupitelstvo Dr. Ing. Aleše Havránka místostarostou obce Teplice nad Bečvou.