Obsah

Školní kronika - titulní list

     „Kronika školní“ je vedena od roku 1890, kdy ji založil učitel František Juřena. Je vedena ve dvou částech; první část končí drahotou zboží v roku 1916; druhá část označená „B“ pak zápisem učitele Karla Šnitzera v roce 1935

     Vázaný sešit-kniha má asi 129 nečíslovaných listů, t. j. 258 stran, z nich je 42 nepopsaných a na závěrečné nepopsané je pouze fotografie k ukončení školního roku 1934/35, se žáky školy a učitelem Karlem Šnitzerem u Bečvy na louce Býčině, v pozadí s Černotínskou vápenkou, kterou pro zajímavost také uvádím, protože je na ní můj bratr a našel jsem ji také v rodinném albu. Jména žáků mi doplnily setry Ludmila Katanová-roz. Mikšíková a Božena Mikšíková, kterým tímto děkuji a tento seznam jsem přidal také k originálu kroniky.

     Opis je proveden podle fonetického záznamu, a proto prosím o prominutí případných nepřesností.

     Originál uložen ve Státním okresním archivu v Přerově-Henčlově pod heslem: „Fond obecního úřadu Zbrašov (Teplice n.B.) -kronika školní 1890-1935 - č.2“

Ladislav Chromý, v červnu roku 2003.

Digitalizovaný text školní kroniky naleznete pod tímto odkazem.