Obsah

Aktuální stav digitalizace KT (aktualizováno ke dni 10. 01. 2013)

Typ: ostatní
Užívatelům OIIS Teplice nad Bečvou přinášíme nejaktuálnější informace o průběhu prací na digitalizaci naší kabelové televize (KT).

10. ledna 2013

     Frekvenční plán digitálního kabelového vysílání byl dnes doplněn o 2 další stanice, a to o stanici Film Europe Chanel (filmový kanál zaměřený na evropskou kinematografii) a Darling TV! (vzhledem k zaměření vysílá pouze v nočních hodinách).

     Obě televizní stanice vysílají v multiplexu DVB-C 10 naší obecní kabelové sítě, na frekvenci 482 MHz a jsou k dispozici uživatelům Základní programové nabídky, kteří mají zařízení pro příjem digitálního signálu standardu DVB-C!

     Některé televizory (dle výbavy a také nastavení) Vám tyto stanice naladí automaticky, u některých bude nutné ruční přeladění (buď nechat přeladit všechny kanály znovu, nebo v menu nalézt položku Ruční digitální ladění, nastavit frekvenci 482 MHz, typ modulace 64QAM a (většinou tlačítkem aktualizovat, nebo hledat) nechat přeladit pouze tento konkrétní multiplex.

     Pro majitele Set-top boxů je nejjednodušším postupem po zapnutí Set-top boxu zvolit MENU, 1x šipkou dolů Instalace a potvrdit OK, na položce Automatické vyhledávání opět potvrdit OK. V následující tabulce byste měli mít nastaveno:

První frekvence: 186.000 MHz (může být i nižší)
Druhá frekvence: 602.000 MHz (může být i vyšší)
Symbolová rychlost: 06900 Ks/s
Typ modulace: 64QAM
Šířka pásma: 8M

Nyní můžete šipkou dolů najet na řádek Hledat a tlačítkem OK potvrdit. Nové TV kanály se Vám doplní za Vaše stávající.

POZN.:

  • Do vyhledávání výše můžete, samozřejmě, dát přímo frekvenci, na kterou byly nové TV stanice přidány, čímž zkrátíte vyhledávání nových TV stanic, ale výše uvedené nastavení je obecné a bude fungovat i při příštím doplnění multiplexu o další TV stanice.
  • číselné hodnoty do jednotlivých polí zadáte tak, že šipkami nahoru/dolu vyberete příslušný řádek, šipkami vlevo/vpravo najedete kurzorem (podtržítko, které se objeví pod jednou číslicí) pod číslici, kterou chcete změnit a zmáčknutím čísla na dálkovém ovladači toto číslo na tuto pozici nastavíte

8. prosince 2012

     Na obecních internetových stránkách jsme aktualizovali současný frekvenční plán naší KT.

     U našich uživatelů postupně, na základě jejich žádosti, provádíme přelaďování televizních přijímačů, případně instalaci zařízení pro příjem digitálního vysílání. Stejnou službu nabízíme všem zájemcům z řad našich uživatelů.

     K ničemu Vás předem nezavazujeme, všechny služby i poradenskou činnost provádíme bezplatně!

     Máte-li jakýkoliv problém s příjmem TV signálu nebo váháte nad přechodem na digitální technologii, neváhejte nás kontaktovat na telefonním čísle 606 741 282 (Viktor Langer). Domluvíme si s Vámi čas návštěvy přímo u Vás, nezávazně Vám předvedeme výhody digitálního příjmu, v případě Vašeho zájmu Vám dodáme, zapojíme a předvedeme Set-top box či CA dekódovací modul, poradíme Vám, jak s novým zařízením pracovat.

     Máte-li pouze problém s naladěním Vašeho starého, nebo i nového televizního přijímače, pokusíme se i tento problém za Vás vyřešit (k dnešnímu dni se nám podařilo vniknout do tajů ladění bezmála 40 TV přijímačů rozličných značek i stáří).

Nové smlouvy s uživateli

     Jak jste již naše uživatele na těchto stránkách i na letácích informovali, budeme s nimi uzavírat nové smlouvy pro příjem kabelové televize.

     Prosíme všechny uživatele o strpení - abychom vyhověli veškerým legislativním podmínkám, je možno smlouvy začít podepisovat až ve chvíli, kdy tyto spolu s novým ceníkem projdou schválením zastupitelstva obce Teplice nad Bečvou. Nejbližší veřejné zasedání zastupitelstva obce je plánováno na půlku měsíce prosince, proto k podpisu smluv dojde až po tomto termínu.

     Pro všechny zájemce přinášíme zde návrh nové Smlouvy o dodávce služeb OIIS Teplice nad Bečvou - televize. Upozorňujeme, že se jedná pouze o návrh, který vstoupí v platnost až po schválení zastupitelstvem - může tedy doznat ještě některých změn.

     Po schválení znění nové smlouvy zastupitelstvem budou všichni uživatelé KT vyzváni k podpisu nové smlouvy - k tomu účelu budou na OÚ vyčleněny speciální úřední hodiny; uživatele, kteří si to budou přát, navštívíme se smlouvou přímo doma, abychom jim celou záležitost maximálně usnadnili. Abychom proces sepsání nové smlouvy maximálně usnadnili, dovolíme si Vás požádat o informaci, pokud si přejete jakkoliv změnit rozsah doposud odebíraných služeb KT (tj. přejít od MINI nabídky k nabídce ZÁKLADNÍ, případně naopak, a také pokud chcete změnit četnost Vašich plateb za KT - tento údaj je pro nás důležitý z důvodu, že roční platba za KT je finančně zvýhodněna). Prosíme Vás také o informaci ohledně výše uvedených údajů též v případě, že chcete setrvat u stávajícího rozsahu odebítaných programů i u četnosti plateb, abychom Vás před sepsáním smlouvy nemuseli kontaktovat telefonicky a tyto údaje zjišťovat. Údaje můžete sdělit osobně v kanceláři OÚ, telefonem na čísle 606 741 282, nebo, nejlépe, e-mailem na adresu postmaster(a)teplicenb.cz (do zprávy, prosíme, napiště své jméno, adresu, telefonní kontakt na Vás, jakou programovou nabídku si přejete přijímat (MINI / ZÁKLADNÍ - případně o jaké příplatkové balíčky máte zájem) a jakou četnost plateb preferujete (1 měsíc  / 3 měsíce / 1 rok) a zda budete platit hotově či na účet. Napište nám té, zdali Vás pro podpis smlouvy můžeme navštívit u Vás doma, nebo si přejete smlouvu podepsat osobně na obecním úřadě).

     Uživatelé, u kterých jsme z důvodu ladění TV přijímače byli osobně a kteří nám požadované údaje sdělili při této návštěvě, samozřejmě, znovu tytéž údaje zasílat nemusí.

    

30. listopadu 2012

     Vážení uživatelé KT OIIS Teplice nad Bečvou,

     v souvislosti s digitalizací naší KT Vám nabízíme dodávku příslušenství, které můžete použít pro digitální příjem rozšířené nabídky programů.

     Jak je vysvětleno v článcích na stránce "Často kladených dotazů", pro příjem digitálního vysílání potřebujete buď TV přijímač s integrovaným DVB-C digitálním tunerem, nebo potřebujete ke svému stávajícímu A/V zařízení (televizoru, videu, DVD/Blue ray přehravači) dokoupit vhodný Set-top box.

     Pro příjem kódovaných signálů dále budete potřeba vhodného dekódovacího zařízení s přístupovou kartou (jedná se o příjem bonusových programových balíčků).

     Pro bezproblémovou funkčnost v systému naší KT Vám doporučujeme zakoupit Set-top box dodávaný (a ověřený) dodavatelem naší technologie, bezporuchový příjem zakódovaných programů (z bonusových balíčků) pak tento dodavatel může garantovat POUZE za podmínky zakoupení jím dodávaných dekódovacích zařízení.

     Prosíme zájemce o některá z těchto zařízení, aby nám zaslali svůj požadavek, abychom pro ně mohli přístroje co nejdříve objednat a zajistit. Pro objednání zařízení můžete použít tuto objednávku ve formátu MS Word, případně si formulář můžete stáhnout ve formátu .pdf pro ruční vyplnění. Po vyplnění formulář zašlete nejlépe e-mailem na adresu postmaster(a)teplicenb.cz, nebo jej můžete předat v kanceláři obecního úřadu (případně vhodit do schránky). Svou objednávku můžete vyřídit též telefonicky na čísle 606 741 282 (Viktor Langer).

     Vzhledem k předpokládanému zvýšenému zájmu o zařízení pro příjem digitálního vysílání v tomto období Vás vyzýváme, abyste s objednávkou neotáleli. Zařízení dodává dodavatel technologie z Rožnova p./R. na základě našich požadavků, proto budou objednávky vyřizovány postupně, a to v pořadí, v jakém je obdržíme.

29. listopad 2012

     Zahájení zkušebního digitálního vysílání KT Teplice n.B.
pátek 30. listopadu 2012!    

     Tento pátek, 30. listopadu, bude v odpoledních hodinách zahájen zkušební provoz nové digitální technologie.

     Prosíme proto všechny uživatele analogového vysílání, aby si provedli přeladění svých televizních přijímačů:

  • pokud zpozorujete potíže se zvukem u televizní stanice ČT1, bude nutné v nastavení předvoleb Vašeho televizního přijímače změnit u této stanice zvukovou normu z normy D/K na normu B/G (některé televizory mohou tuto změnu provést i automaticky)
  • stanici ČT2 bude nutno přeladit z kanálu R8 na nový kanál SE10
  • dosavadní televizní stanice Fashion TV přestává vysílat a do nabídky budou všem uživatelům doplněny stanice Šlágr TV na kanále SE6 a TV NOE na kanále SE7, které si můžete naladit
  • uživatele dosavadní filmové nabídky prosíme, aby si své filmové kanály HBOHBO2 přeladili z dosavadních kanálů R21 resp. R23 na nové televizní kanály R25 a R26

     Spolu se zahájením zkušebního vysílání si mohou všichni uživatelé, kteří vlastní televizní přijímač s tunerem standardu DVB-C naladit kompletní digitální nabídku v rozsahu MINI, případně ZÁKLADNÍ - dle doposud placeného předplatného.

     V případě, že budete mít s přeladěním TV stanic jakékoliv potíže, můžete se na nás kdykoliv obrátit, nejlépe na telefonním čísle 606 741 282 na Viktora Langera. Tento kontakt, spolu s dalšími informacemi, naleznete též na internetových stránkách obce, na obecním infokanále, na letácích, které jste všichni v minulých dnech obdrželi do svých schránek a na nástěnce vedle autobusové zastávky u nákupního střediska.

16. listopad 2012

     Pro naše uživatele přinášíme návrh hového frekvenčního plánu KT OIIS Teplice nad Bečvou. jedná se o pracovní verzi, ve které by sice již nemělo docházet k zásadním změnám, ovšem tyto ještě není možno zcela vyloučit.

     Rozdělení a řazení televizních stanic v rámci jednotlivých vysílacích multiplexů DVB-C3 až DVB-C12 ještě není stanoveno - zde uvedeno jakou pouhý neseřazený seznam celkové programové nabídky.

 

V případě jakýchkoliv déletrvajících výpadků na Vaší kabelové přípojce, nebo výpadků jednotlivých programů, prosím, volejte na číslo 606 741 282 (Viktor Langer).


Vytvořeno: 10. 1. 2013
Poslední aktualizace: 10. 1. 2013 00:00
Autor: