Obsah

V krajině lesních skřítků

Typ: ostatní
V krajině lesních skřítků V noci spinká pod peřinkou, šitou z lučních kvítků,
pod hlavičkou polštář z mechu, toť postýlka skřítků.

V tématu jsme se s dětmi proměnili v lesní skřítky a okusili lesní život. Děti se učily o životě v lese, jak se liší roční období a jakým způsobem to ovlivňuje skřítka i ostatní lesní obyvatele. Děti rozšiřovaly své znalosti o životě v přírodě a poznaly, jak jsou lesy důležité pro

zachování rovnováhy v ekosystému. Děti se učily vnímat přírodu, hodnotit krajiny z estetického hlediska, všímat si detailů přírodnin, stromů, a pohybovat se tiše a překonávat nástrahy lesa. Dále se děti učily pozorovat a identifikovat různé prvky lesního prostředí, jako jsou stromy, květiny, ptáci či jiná zvířata, což rozvíjelo jejich schopnost pozorování a vnímání okolního světa. Učili jsme se jaká zvířata v lese žijí, čím se živí a jak vypadají. V rámci pobytu venku jsme vnímali a poslouchali zvuky v přírodě a vnímali krásu lesa, na základě svých prožitků děti postavily dům pro skřítky a ozdobily ho podle svých představ. V předmatematické pregramotnosti se děti učily počítat od 1 do 10, upevňovaly pojmy více/méně, nad/pod. Týden jsme proplétali Logopedickými chvilkami a pohybovými činnostmi, jako například skřítkova překážková dráha v lese či jógové cvičení (Pozdrav slunci). Nechyběly ani tvořivé činnosti - děti vyráběly barevné dřívka pro skřítky.


Vytvořeno: 5. 5. 2024
Poslední aktualizace: 5. 5. 2024 10:35
Autor: Michaela Kopuletá