Obsah

Můj dům, domov, domeček-Místo, kde žiji

Typ: ostatní
Z jakého materiálu můžeme postavit dům? Čím se od sebe domy liší? Kde bydlím já, moje rodina a kamarádi? Na tyto otázky jsme hledali odpovědi v dalším tematu.

   Druhé podtéma integrovaného bloku Můj dům, domov, domeček se neslo v duchu budování přátelských vztahů, rozvíjení pohybových dovedností a získávání povědomí o místě, kde bydlíme. Byla rozvíjena slovní zásoba a komunikační dovednosti při popisování obrázků domečků různého tvaru, výšky a materiálu. Dozvěděli jsme se, že domy jsou bytové, rodinné, vybudované z cihel či ze dřeva, rozdíly mezi městem a vesnicí.

        V rámci tématu byly děti seznámeny s pohádkou-O třech prasátkách. Děti sestavovaly obrázky dle dějové posloupnosti, vyjadřovaly své myšlenky celou větou, používaly a určovaly předložkové vazby dle obrázků-před domečkem, vedle, za, uvnitř. Děti se proměnily na zedníky a vyzkoušely si postavit vlastní pohádkový komín, následně děti vytvořily skupiny a vytvářely společnou práci. Na závěr jsme porovnávaly velikost, rozdíly, způsob stavby.

  Nezapomněli jsme na podporu hudebních dovedností, a to nácvikem písně-Muž hloupý. Na základě písně děti přemýšlely, který materiál je vhodný ke stavbě domu, který nikoli.

  Každý měl příležitost vytvořit si vlastní výtvarné dílo-Kouzelné domečky z různorodého materiálu. Děti stříhaly novinový papír, balící, v odstínech hnědé a následně poskládaly vlastní domečky. 

   Dozvěděli jsme se toho spoustu nového, ale přitom jsme nezapomínali na zábavu, spontánní hru dětí a budování zdravého ducha cvičením s náčiním, hudbou, ve třídě či na školním hřišti. Byla rozvíjena hrubá motorika a kreativita při hudební improvizaci na píseň- Muž chytrý stavěl dům.


Vytvořeno: 26. 9. 2022
Poslední aktualizace: 26. 9. 2022 12:59
Autor: Eva Školoudíková