Obsah

Domácí zvířata

Typ: ostatní
Následující téma nám připravilo spoustu nových informací ze života zvířat. Jak se živí, kde bydlí, vzhled a další.

Minulý týden nás doprovázelo téma "Domácí zvířata".  Téma děti seznámilo s životem domácích zvířat. Děti na začátku týdne pojmenovávaly zvířata-samce, samici a mládě. Postupem času si děti názvy osvojily, a tak obohacovaly slovní zásobu.

Rozvíjeli jsme jemnou motoriku, fantazii a představivost kresbou domácích zvířat. Nechyběl ani grafomotorický koutek. Děti velmi zaujala píseň "Když jsem já sloužil" a tak jsme se s ní doprovázeli po celý týden. Zpěv jsme doplnili hrou na klavír, Orffovými nástroji nebo hrou na tělo. Domácí zvířata jsme se učili dramaticky ztvárnit, tím děti rozvíjely svou osobnost. Navázali jsme také na pantomimu a sluchové pexeso. Děti pomocí zvuků zvířat hledali 2 totožná zvířata.

Ve středu jsme oslavili den dětí pohádkou "Zlatovláska". Děti měly za úkol pomoci Jiříkovi se splněním úkolů p. Krále. Za splněný úkol dostaly korálky, které si na konci navlékly na provázek a vyrobily náramek.  

Následující den nás čekal výlet na Farmu u Stojanových. Děti si prohlédly celou farmu – okolí a zvířata. Seznámily se s životem zvířat a jak o taková zvířata pečovat. Pozorovali jsme jejich vzhled a velikost. Děti natrhaly kačenám čerstvou trávu a koním přinesly nakrájená jablka. Následující den jsme si povídaly o zážitcích z farmy a výtvarně zpracovali.


Vytvořeno: 8. 6. 2022
Poslední aktualizace: 8. 6. 2022 12:47
Autor: Monika Zábojová