Obsah

Zelená pohádka

Typ: ostatní
Zelená pohádka Na stejné zemi co my,
Bydlí tu s námi stromy.
Mlčí a hledí si svého,
listíčka zeleného.

Podtéma tematického bloku děti přirozenou cestou seznámilo se stromy a zelení, jež nás obklopuje. Děti rozlišovaly jednotlivé části stromů. Bylo rozvíjeno smyslové vnímání při rozlišování částí stromu dle hmatu, sluchu i zraku a rozvíjena slovní zásoba o nová slova- kmen, kořeny, letokruhy, koruna.

V rámci tématu byly děti seznámeny s pohádkou O stromu od L. Freyové prostřednictvím naslouchání vyprávěného textu. Pohádka dětem představila druh listnatého stromu- dub a pomohla jim k uvědomění si změn v podzimní přírodě a její barevnosti. Byla rozvíjena koncentrace pozornosti a vnímání vyprávěného textu. Na základě příběhu děti třídily stromy do nadřazených skupin na listnaté x jehličnaté a dále poznávaly jednotlivé druhy stromů, jejich listy, kůru či plody.

Při pobytu venku děti zkoumaly stromy všemi smysly a vnímaly jejich odlišnost. Jednotlivé stromy děti v okolí MŠ vyhledávali a nasbírané přírodniny třídily. Dětem byla ponechána tvořivost při tvorbě přírodních mandal z přírodnin. Byla rozvíjena spolupráce v týmu, jemná motorika a zrakové vnímání.

K procvičení předmatematických představ (orientace v číselné řadě,  rozlišování množství méně x více, rozlišování geometrických tvarů)nám posloužily přírodniny: kaštan.

Nezapomněli jsme procvičit hudební dovednosti a to hrou na orffovy nástroje a nácvikem podzimních písní- Stromy.


Vytvořeno: 31. 10. 2022
Poslední aktualizace: 31. 10. 2022 20:55
Autor: