Obsah

Tři oříšky

Typ: ostatní
Tři oříšky Lásku a zdraví, štěstí a něhu,
nechť Tobě přinese vánoční sen.
Přání své posílám na vločce sněhu,
zachyť ji na dlani v ten Štědrý den.

Tématický celek byl zaměřen na posílení přirozených poznávacích cílů jako je zvídavost, radost z objeveného, schopnost vytvářet a plně prožívat citové vztahy.

Děti byly zapojeny do přípravy společných aktivit v rámci tradic a zvyků. Byly rozvíjeny řečové dovednosti a obohacována slovní zásoba o nová slova - Advent, dárek, Betlém, jesličky, kometa. Byly osvojovány morální hodnoty a to zejména ve smyslu slova dárek. Děti si uvědomily, že dárek nemá pouze materiální povahu, ale dárek znamená i věci nehmotné a velmi důležité - pohlazení, láska, rodina, domov.

V rámci rozdávání dárku v MŠ děti společně sdílely radost a pocit překvapení a vyzkoušely si, jaké pocity v nich vyvolá obdarování jiného člověka - návštěva, poděkování na Obecním úřadě v Teplicích nad Bečvou a v prádelně.

Seznámili jsme se s nejznámějšími vánočními tradicemi spojenými s Adventem a krátili jsme si společnou nedočkavost odebíráním dárečků z adventního kalendáře, čímž byla podporována orientace v čase a předmatematické představy.

Děti se učily vnímat umělecké a kulturní hodnoty, vyjadřovaly se hudebními a dramatickými činnostmi - společná příprava hudebně pohybového pásma na Mikulášské vystoupení.

Byla rozvíjena fantazie a představivost dětí při čtení vánočního příběhu- Narození Ježíška. Svou fantazii a tvořivost děti vyjadřovaly při práci s keramickou hlínou.

V neposlední řadě byl podporován rozvoj všech smyslů v rámci vánočních tradic-vnímání vánočních vůní, poznávání dle hmatu, rozlišování typických zvuků spojených s vánočním obdobím - rolničky, zvon.

Nakonec rozvíjely své dovednosti, představivost a jemnou motoriku při výrobě koruny, na které měly své první počáteční písmeno ze svého jména.


Vytvořeno: 10. 1. 2023
Poslední aktualizace: 10. 1. 2023 14:08
Autor: