Obsah

Můj dům, domov, domeček-Každý jsme originál

Typ: ostatní
Můj dům, domov, domeček-Každý jsme originál Týden plný nových prožitků, poznatků i kamarádských vztahů.

První týden v MŠ a zároveň první téma integrovaného bloku Můj dům, domov domeček se nesl v duchu velkých změn. Čekal nás nový kolektiv dětí a také přechod dětí z Lesní třídy do oddělení Badatelů. Děti se však se změnou vyrovnávají skvěle, získávají nové vědomosti, dovednosti a navazují nová přátelství.

Seznamovali jsme se s významem slova originál-děti odhalovaly vše co je jedinečné: píseň, Slunce, stromy a sledovaly rozdíly i podobnosti mezi dětmi navzájem, a to vše hravou formou.  Při pohledu do zrcadla děti popisovaly charakteristické rysy obličeje. 

Během celého týdne byl kladen důraz na rozvoj hudebních dovedností-rytmizace na tělo, orffovy nástroje. Dle obrázků děti písně pojmenovávaly a následně zpívaly-lidové písně, Pramínek.

Poznávali jsme geometrické tvary a vyhledávaly předměty ve třídě tvarově podobné-byla rozvíjena orientace v prostoru, rozlišování tvarů a jejich pojmenování.  Nezapomněli jsme na rozvoj hrubé motoriky a to pravidelným cvičením v MŠ i v terénu. V rámci básničky-Cvičení bylo upevňováno tělovýchovné názvosloví.  

V rámci tematu byla zařazena i práce s pohádkovým příběhem-Boudo, budko. Během vyprávění pohádky byla zařazena artikulační cvičení a oromotorika. Nejlépe si zapamatujeme příběh tím, že ho prožijeme. Děti se vžily do rolí pohádkových postav a to dramatizací příběhu. Vyzkoušeli jsme si prostorovou představivost-před, za, vlevo vpravo a náslědně si každý vytvořil papírové loutky z pohádky Boudo, budko.

Kromě nás je součástí třídy také suchozemská želva Rozárka. Děti o koutek živé přírody s láskou pečují a starají se o prospěch našeho zvířecího kamaráda. Naše zvídavé badatele čeká dlouhá cesta za objevováním nových informací a světa jež nás obklopuje, avšak nových věcí se nezalekneme a s nadšením vše prozkoumáme.

 


Vytvořeno: 14. 9. 2022
Poslední aktualizace: 14. 9. 2022 7:58
Autor: