Obsah

Červená pohádka

Typ: ostatní
Koulelo se, koulelo červené jablíčko,
komu ty se dostaneš, má zlatá Ančičko?
Koulely se, koulely dvě naproti sobě:
komu bych se dostala, než, Jeníčku, Tobě.

V prvním podtématu barevného čarování byly děti seznámeny s podzimními plody, s proměnami podzimní krajiny a s barvami základními i doplňkovými. Děti v prostředí třídy vyhledávaly červené předměty a vyjadřovaly své pocity ohledně červené barvy-co nám připomíná-krev, první pomoc, srdce, zákaz, láska,oheň.

Prostřednictvím pohádky O Červené Karkulce a O veliké řepě bylo rozvíjeno vnímání, koncentrace pozornosti a také představivost. V rámci pohádky jsme se zaměřili na vyjadřovací schopností dětí.

Během celého týdne byla pravidelně realizována jóga pro děti- rovnovážné pozice, správné držení těla, správné dýchání, relaxace.

Byly rozvíjeny dovednosti důležité pro zdárný vstup do 1. třídy ZŠ - orientace v číselné řadě- 1-10, rozdíl více x méně, rozlišování geometrických tvarů, rozvoj čtenářské pregramotnosti - vyjadřování ve větách, popis dějové posloupnosti při převyprávění pohádky o Červené karkulce.

Seznámili jsme se s pojmem integrovaný záchranný systém-barvy, čísla.

Děti měly příležitost vyjádřit se výtvarně při otisku jablek. Byl podporován správný úchop štětce a hygiena práce.

Program byl obohacen o přípravu jablečných sušenek. Děti sdílely kolektivní radost ze společného díla. Následně si na dobrotě pochutnaly.

Téma jsme zakončili moštováním jablek z naší zahrady u Ličmanů.


Vytvořeno: 31. 10. 2022
Poslední aktualizace: 31. 10. 2022 20:22
Autor: Adéla Hasilíková