Obsah

Brána otevřená-Voda, voděnka

Typ: ostatní
Brána otevřená-Voda, voděnka Užitečnost a jedinečnost vody pro život nám přiblížilo téma Voda, voděnka

         Voda spolu se vzduchem tvoří základní podmínky pro existenci života na  Zemi.Voda se v průběhu nepřetržitého procesu přeměňuje na plyn (vodní pára), kapalinu (voda v oceánech, déšť) a pevné skupenství (sníh, led). Tento proces se nazývá koloběh vody. Koloběh jsme znázornili dramatizací prostřednictvím básně- Koloběh. O nezbytnosti vody pro člověka i život na zemi se přesvědčily i naše děti.        Vnímali jsme rozdíl mezi pramínkem, řekou a rybníkem a na základě získaných vědomostí děti znázorňovaly vodu pohybově i zvukem-logopedické chvilky. Jelikož je mezi námi spousta předškoláků, je potřeba pilně trénovat a rozvíjet předškolní dovednosti. Při plnění pracovních listů byl kladen důraz na samostatné vypracování úkolů, trpělivost a rozvoj matematické i čtenářské pregramotnosti.

       V úterý 1. 2. 2022 jsme  vyrazili s předškoláky elektrobusem směr Základní škola 1. Máje v Hranicích.  Paní učitelka spolu s prvňáčky přivítala předškoláky. Děti měly příležitost nahlédnout do aktovky školáka a zjistit, které předměty obsahuje. Seznámili jsme se s vyučovacími předměty a vysvětlili jsme si pojem rozvrh hodin. Dále následoval náhled do výuky jednotlivých předmětů. 

      O vodě si děti nejen povídaly, ale také o ni zpívaly-Holka modrooká, Voda, voděnka. Písničku děti vyjádřily pohybem, prostřednictvím orffových nástrojů a pracovali s ní i po fonologické stránce- záměna samohlásek v písni.

      Nejen v přírodě probíhá koloběh vody, koloběhem můžeme nazvat i zbavování vody od nečistot v čističce odpadních vod. Filtrace vody byla demonstrována na pokusu s filtračním papírem a kamínky,  kdy docházelo k zachycení nečistot. 

       Voda slouží nejen k zachování života na zemi, ale také je prostředkem k vytváření elektrické energie a je významná i pro dopravu potravin z cizích zemí. Děti  vytvořily rozbouřené moře,  naučily se skládat loď z papíru a do výtvarné práce je doplnily. Těšíme se na další tema, které nám odhalí, jaké poklady voda ukrývá.


Vytvořeno: 5. 3. 2022
Poslední aktualizace: 5. 3. 2022 10:59
Autor: