Obsah

Tenisová přípravka-Badatelé

Dne 22.9.2020 se v MŠ uskutečnilo sportovní dopoledne pod vedením studenta z FTK Olomouc. V rámci pohybových aktivit byly rozvíjeny pohybové dovednosti, orientace v prostoru, spolupráce v týmu a byl proveden nácvik hodu vrchem, chytání míče a koordinace pohybů při přenášení tenisového míčku na raketě, či kutálení míčku raketou.