Obsah

Prohlášení o ochraně osobních údajů

     Škola/Školka zpracovává osobní údaje (dále jen OÚ) ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze školského zákona a dalších obecně závazných právních předpisů. OÚ jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání OÚ do jiných států.

     Každý občan má možnost podat na způsob zpracování OÚ stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od školy přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos OÚ, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování OÚ u dozorového úřadu.

 

Správce OÚ: Ivana Kmentová
sídlo: Teplice nad Bečvou 71, Hranice 75301
telefon: 737 282 003, 737441363
e-mail: skolka@teplicenb.cz
IČ: 71029044022
DS: atg2Fe3,
Pověřenec pro OÚ: Tomáš Bíbrlík
e-mail: t.bibrlik@regionhranicko.cz
tel. 777 698 876
úřední dny: Pondělí až Pátek – 8:00 až 16:00

Zásady ochrany osobních údajů