Obsah

Hygienická pravidla Covid

Typ: ostatní
Důležité informace ohledně hygienických pravidel v MŠ vzhledem k onemocnění Covid.

VÁŽENÍ RODIČE,

dovolujeme si Vás upozornit na důležitá pravidla, platná od 1. 9. 2020 do odvolání, kterými se naše mateřská škola bude řídit, vzhledem k současné situaci související s pandemií onemocnění COVID - 19:

Covid hygienická pravidla

 • U vstupu do budovy, šatny, jídelny, do jednotlivých tříd, je vždy k dispozici dezinfekce určená pro dezinfekci rukou.
 • V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každé dítě důkladně, po dobu 20 až 30 sekund, umyje ruce – zodpovídá paní učitelka. V mateřské škole lze používat textilní ručníky (děti mají své ručníky vždy označeny značkou)  nebo papírové ručníky.
 • V jednotlivých třídách a šatních prostorách je zajištěno časté větrání – zajišťují paní učitelky a provozní zaměstnanci.
 • Provozní zaměstnanci dezinfikují prostory mateřské školy minimálně 2x za den, vynáší odpadkové koše minimálně 1x za den. Klademe důraz na dezinfekci předmětů, klik, hraček, stolů, spínačů, baterií, zábradlí, splachovadel, atd. (MŠ má zajištěny gumové rukavice a dezinfekce pro zaměstnance školy) . Hračky z domu si děti nenosí. Čistý plyšák bude nepřenosný, uložen v přihrádce na spaní.0
 • Teplota dětí i zaměstnanců se měří v případě podezření na infekční onemocnění, včetně Covid-19    (dle lékařské společnosti je normální teplota 37 °C). Měření teploty probíhá bezkontaktním teploměrem. Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí příznaky infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti, čichu apod.) Pokud jsou příznaky patrné již při příchodu do MŠ, dítě není vpuštěno do budovy či třídy a odchází se zákonným zástupcem zpět domů. Pokud se příznaky objeví během dne, je tato skutečnost neprodleně oznámena zákonným zástupcům dítěte a je informován o bezodkladném vyzvednutí ze školy.
 • Mateřská škola má zajištěny textilní roušky pro zaměstnance a děti v případě potřeby na jednotlivých třídách (zajišťují provozní zaměstnanci).

Stravování dětí v mateřské škole

 

 • Vydávání stravy není umožněno samoobslužně. Do jídelny vstupují pouze děti a zaměstnanci školy. Vydávání příborů zajistí paní učitelky či provozní zaměstnanci.
 • Děti se stravují v jídelně (1 třída). 
 • Strava může být vydána do čistého jídlonosiče, který kuchařka mateřské školy opláchne horkou vodou.

Organizace vzdělávání na jednotlivých třídách

 

 • Jednotlivé mateřské školy zajistí nespojování tříd na zařízení (včetně kroužků).
 • Konání akcí a programů je realizováno v rámci jednotlivých tříd.
 • Neúčastníme se hromadných akcí.
 • Pobyt rodičů v prostorách budovy mateřské školy a šatnách dětí je omezen pouze na dobu nezbytně nutnou pro předání dítěte pedagogovi. Doprovod dítěte do mateřské školy je minimalizován na jednu dospělou osobu (v případě nutnosti se sourozencem dítěte)
 • Rodiče ve třídě respektují osobní prostor dětí označeny čárou na podlaze u vchodu.

Případ podezření na nákazu dítěte/zaměstnance MŠ Covidem-19

 

 • Onemocnění dítěte nebo zaměstnance se hlásí ředitelce mateřské školy (ředitelka kontaktuje KHS).
 • Pokud se příznaky onemocnění projeví v průběhu pobytu v mateřské škole, kontaktujeme zákonného zástupce, který telefonicky kontaktuje praktického lékaře, a ten rozhodne o dalším postupu.
 • Paní učitelka zajistí izolaci dítěte až do převzetí zákonným zástupcem.
 • Pokud dítě trpí chronickým nebo alergickým onemocněním, rodiče předkládají lékařské potvrzení, že netrpí infekční nemocí a je možný vstup a pobyt v mateřské škole.

 

 

Teplice nad Bečvou, dne 31. 8. 2020
 Ivana Kmentová, ředitelka MŠ

Tato pravidla jsou vydána na základě manuálu Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke Covid-19


Vytvořeno: 1. 9. 2020
Poslední aktualizace: 1. 9. 2020 18:53
Autor: Eva Školoudíková