Obsah

OP VVV

MŠ je zapojena do výzvy č. 02_16_022 Podpora škol formou zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I. číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0007181

Projekt Pramínek je spolufinancován Evropskou unií.

I/1.5 Chůva - personální podpora

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu - chůvu k předškolním pedagogům, kteří integrují do dětského kolektivu dvouleté děti.

I/2.2 Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ v rozsahu 16 hodin

Cílem je podpořit pedagogy MŠ ve zvyšování jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově dětí.

I/2.3 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ-DVPP v rozsahu 16hodin

a) Čtenářská pregramotnost
b )Matematická pregramotnost
c) Inkluze

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.

I/2.6 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv

Cílem je podpořit pedagogy mateřských škol ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při výchově a vzdělávání dětí, a to prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy z různých škol v rámci ČR.

I/3.3 Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

Cílem aktivity je poskytnout rodičům dostatečný prostor a informace pro včasné zamyšlení všech faktorů spojených s nástupem jejich dětí na základní školu.