Obsah


Mensa ČR

Naše mateřská škola byla zařazena do systému školek spolupracujících s Mensou České republiky.
Věříme, že tento krok dopomůže dalšímu rozvoji našich dětí.