Obsah

Logo Olomouckého kraje

Vážení rodiče, občané,

na základě žádosti MŠ Pramínek Teplice nad Bečvou nám byla poskytnuta dotace v rámci dotačního programu - Program na podporu enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Olomouckém kraji v roce 2017 ve výši 10 000 Kč z Olomouckého kraje.

Tato částka bude sloužit jako úhrada výdajů na pořízení rostlin, dřevin a bylinek na zahradě MŠ Pramínek Teplice nad Bečvou.

 


 

Vážení rodiče, občané,

na základě žádosti Mateřské školy Pramínek Teplice nad Bečvou nám byla poskytnuta dotace v rámci dotačního programu – Program na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Olomouckém kraji v roce 2018 ve výši 15 000 Kč z Olomouckého kraje.

Tato částka bude sloužit jako úhrada výdajů na terénní úpravy, substrátu, mulčovací kůry a rostlinného materiálu.