Obsah

Sněhová vločka

Typ: ostatní
Sněhová vločka Bílé vločky, bílé nebe,
sotva spadnou, již nás zebe.
Vločky, vločky, ach to láká,
postavit z vás sněhuláka.

V minulém týdnu nás doprovázelo téma "Sněhová vločka".

V ranních činnostech jsme s dětmi vyráběli krmítko pro ptáčky-obrázek, při kterém zdokonalovaly úchop nůžek, správné držení štětce, práci s lepidlem. Děti výkres tupovaly modrou barvou a nadále přilepovaly proužky kartonu do tvaru krmítka a semínka. Dále jsme skládali origami – ptáka, které jsme následně také přilepili ke krmítku. Nesměly chybět ani grafomotorické koutky, námětové a hudební koutky, didaktické hry a další.

V týdnu jsme se naučili také spoustu nových cviku a her př. " Na obra a palečka", "Na ptáčky a hnízda", "Na sněhové vločky". Hry rozvíjely pozornost, soustředěnost, pohotové reakce, vnímání, obratnost. Nové hry děti zaujaly, a tak je určitě v nejbližší době zase zopakujeme.

Celým týdnem nás také doprovázela báseň "Krmítko"

 

Na krmítko přileť ptáčku,

vím semínko do zobáčku.

 

Zima jistě dlouhá bude,

sníh už leží téměř všude.

 

Nemusíš mít obavu,

tady najdeš potravu.

 

K této básničce jsme také přidali pohyb a vysvětlili jsme si pár slov, které dětem dělaly problém (obava, potrava).

Začátkem týdne jsme si s dětmi povídali o ptácích, kteří odlétají do teplých krajin a naopak, kteří neodlétají. Společně jsme si zkusili postavit krmítko z dřevěných kostek. Ptáčkům jsme na školní zahradě dali do krmítka semínka. 

Dále jsme rozvíjeli vlastní osobnost, a to konkrétně dramatizací pohádky "O vráně a lišce". Příběh si děti poslechly, nadále jsme si o něm popovídali v komunitním kroužku a v poslední řadě si pohádku zahráli.

Pokračovali jsme písní "Bude zima, bude mráz", kde děti rozvíjely sluchové vnímání, rytmus a slovní zásobu. Po naučení textu jsme využili Orffovy nástroje a zapojili je k písničce.

Bude zima, bude mráz, kam se ptáčku, kam schováš?

Schovám se já pod hrudu, tam já zimu přebudu.

 

Bude zima, bude mráz, kam se ptáčku, kam schováš?

Schovám se do javora, tam bude má komora.

 

Bude zima, bude mráz, kam se ptáčku, kam schováš?

Schovám se já do lesa, tam je moje potěcha.

 

Bude zima bude mráz, kam se ptáčku kam schováš?

Schovám se já do mezu, až přestane vylezu.

 

Bude zima bude mráz, kam se ptáčku kam schováš?

Schovám se do křoviny, to budou mé peřiny.

 

Až přestane, vyletím, širý svět rozveselím,

půjde dívka na trávu, zazpívám jí nad hlavu. 

 

Nadále jsme s dětmi stavěly tvar vločky. Děti byly rozděleny do 2 skupin. Učily se komunikovat ve skupině, spolupracovat.

Konec týdne jsem zakončili rozvojem předmatematických dovedností - počítání, porovnávání (více, méně, stejně). Zdokonalovali jsme orientaci v prostoru-pod, na, vpravo, vlevo, za, před. 


Vytvořeno: 17. 1. 2022
Poslední aktualizace: 17. 2. 2022 11:48
Autor: