Obsah

Zelená pohádka

Typ: ostatní
Zelená pohádka Z černé země ven
roste rovný kmen,
roste z hlíny k nebi vzhůru,
má krabatou, drsnou kůru,
košatí se do azuru,
plody obalen.

         Podtema tematického bloku děti přirozenou cestou seznámilo se stromy a zelení, jež nás obklopuje. Děti rozlišovaly jednotlivé části stromů a na základě logického myšlení usuzovaly, jaký plní význam pro zdárný růst a život stromu. Bylo rozvíjeno smyslové vnímání při rozlišování částí stromu dle hmatu, sluchu i zraku a rozvíjena slovní zásoba o nová slova- kmen, kořeny, letokruhy, koruna, košatit se, azuro, krabatý.

     V rámci tématu byly děti seznámeny s pohádkou O stromu od L. Freyové prostřednictvím naslouchání vyprávěného textu. Pohádka dětem představila druh listnatého stromu- dub a pomohla jim k uvědomění si změn v podzimní přírodě a její barevnosti. Byla rozvíjena koncentrace pozornosti a vnímání vyprávěného textu. Na základě příběhu děti třídily stromy do nadřazených skupin na listnaté x jehličnaté a dále poznávaly jednotlivé druhy stromů, jejich listy, kůru či plody.Při pobytu venku děti zkoumaly stromy všemi smysly a vnímaly jejich odlišnost. Jednotlivé stromy děti v okolí MŠ vyhedávaly a nasbírané přírodniny třídily. Dětem byla ponechána tvořivost při tvorbě přírodních mandal z přírodnin. Byla rozvíjena spolupráce v týmu, jemná motorika a zrakové vnímání.

          K procvičení předmatematických představ (orientace v číselné řadě,  rozlišování množství méně x více, rozlišování geometrických tvarů)nám posloužily přírodniny: kaštany, žaludy.. Nezapomněli jsme procvičit hudební dovednosti a to pravidelnou hrou na orffovy nástroje a nácvikem podzimních písní-Listopad, Strom.V rámci vycházek do okolí MŠ budeme s dětmi nadále poznávat a pozorovat okolní stromy a vyhledávat živočichy. Doufáme, že se z nás stanou zdatní badatele a pojmenujeme  téměř vše, co nás obklopuje.


Vytvořeno: 7. 11. 2021
Poslední aktualizace: 7. 11. 2021 14:26
Autor: