Obsah

To je kopec, to je hrad-druhá část

Typ: ostatní
králové a královnyJaký byl v dávných dobách rytíř? Jak vypadal a co musel udělat proto, aby se stal rytířem? S těmito informacemi nás seznámila druhá část podtematu To je kopec, to je hrad

          V rámci tematu jsme se opět octli v prostředí hradů a zámků. Byla rozvíjena slovní zásoba při sdělování prožitků z návštěvy hradu v okolí-Helfštýn i jiné-Karlštějn, Bouzov a bylo rozvíjeno sluchové vnímání při hře na písmenkové království-rozlišování prvního písmene na začátku slova. Dále byl podporován rozvoj matematických představ při stavbě hradeb dle daného množství kostek a podporováno správné určování geometrických tvarů. 

stavba hradeb dle předlohy-určování geometrických tvarůstavba hradu stavba hradu dle množství kostekorientace v prostoru i na plošehradní bránarytíř složený z geometrických tvarůsoustředíme se na správné provedení prácepostupujeme dle návodu

         V rámci tematu děti zjistily, co vše musel rytíř splňovat, aby se mohl stát rytířem a jak se rytíři rozlišili v boji od nepřítele-štíty, erby. Byla rozvíjena hrubá motorika při zdolávání překážek ve třídě i venku a zdokonalována orientace v prostoru i zrakové vnímání při vyhledávání erbů v prostorách školní zahrady. Byly podporovány hudební dovednosti při zpěvu písní-Rytířská píseň, To je kopec, to je hrad. Dále se děti dozvěděly, čím byl rytíř v boji vybaven a co naopak do boje nepotřeboval-rozlišování co nepatří do řady.

vyhledávání erbů a správné zakreslení na papírnesoutěžíme, ale snažíme se o  správnost zakreslení erbůdokreslování a zaznamenávání barevsoustředíme se a vybavujeme v pamětirytířská průpravajízda na koni

             Bylo však důležité, jakému králi rytíř sloužil. Seznámili jsme se s králem Karlem IV a jeho významem pro naši zemi. Děti měly možnost představit si samy sebe jako krále či královny a přenesly svou představu na papír. Dbali jsme na správný nákres obličeje a jeho částí. Všímali jsme si barvy vlasů, očí, tvaru nosu a obočí. Pracovali jsme s pomocí voskových pastelů a anylinových barev. Byl kladen důraz na správný úchop štětce a nemísení barev. Následně svůj portrét děti zasadily do rámu, který ozdobily ornamenty-rozvoj grafomotoriky. Na závěr si každý dolepil královskou korunu a opatřil ji drahokamy. 

malba královského obrazusoustředíme se na prácitvoření korunyvýsledné prácekrálové a královnyvýstavka práce dětí

         I když je zapotřebí opřít se do práce, je důležité nezapomínat na spontánní hru, při které dochází k vzájemné komunikaci mezi dětmi, k stmelování kolektivu a k vysvětlování pravidel her v třídě Badatelů. Nezapomněli jsme ani na narozeniny a oslavenci jsme řádně popřáli. Dále jsme se vydali na výpravu za sběrem ořechů. Byla sdílena společná radost z nalezeného a podporováno soutředění dětí.

co se za tím kopcem dějeděti z třídy Badatelů vám s libostí připraví chutné kousky či lahodné nápojeoslavenecčas na pořádného hoblazkvalitňujeme své dovednostihledáme ořechyradujeme se z objevůpár úlovkůdivadelní scénka dětí

 

 

 


Vytvořeno: 7. 10. 2019
Poslední aktualizace: 9. 2. 2020 20:35
Autor: Eva Školoudíková