Obsah

Můj dům, domov, domeček-Každý jsme originál

Typ: ostatní
Můj dům, domov, domeček-Každý jsme originál Týden plný nových prožitků, poznatků i kamarádských vztahů.

     První týden v MŠ a zároveň první téma integrovaného bloku Můj dům, domov domeček se nesl v duchu velkých změn. Čekal nás nový kolektiv dětí a také přechod dětí z Lesní třídy do oddělení Badatelů. My se však se změnou vyrovnáváme skvěle, získáváme nové vědomosti, dovednosti a navazujeme nová přátelství.

    Seznamovali jsme se s významem slova originál-děti odhalovaly vše co je jedinečné: píseň, Slunce, stromy a sledovaly rozdíly i podobnosti mezi dětmi navzájem, a to vše hravou formou.  Při pohledu do zrcadla děti popisovaly charakteristické rysy obličeje. Následně se z nás stali výtvarníci a nakreslili jsme svůj vlastní portrét. Práce to byly vskutku vydařené. Abychom vyjádřili naši jedinečnost, nalepili jsme portréty kolem Slunce, které děti společnými silami ztvárnily suchým pastelem.

     Během celého týdne byl kladen důraz na rozvoj hudebních dovedností-rytmizace na tělo, orffovy nástroje. Dle obrázků děti písně pojmenovávaly a následně zpívaly-lidové písně, Pramínek.

   V půlce týdne jsme se vydali na exkurzi k řece Bečvě. Cestou jsme poznávali dopravní i turistické značky, vnímali místní floru a faunu,  vyhledávali zajímavá místa v Teplicích nad Bečvou-Zbrašovské Aragonitové jeskyně, lázeňské domy a obdivovali umělecká díla-sochy. Řeka Bečva nám odhalila svá tajemství v podobě krásných kamínků originálních tvarů. Byla podporována fantazie při pojmenování tvarů kamínků. Naši přítomnosti si povšimli místní zvířecí obyvatelé řeky a neváhali se přiblížit na průzkum návštěvníků.

   Poznávali jsme geometrické tvary a vyhledávaly předměty ve třídě tvarově podobné-byla rozvíjena orientace v prostoru, rozlišování tvarů a jejich pojmenování. Následně děti dostaly úkol hodný školáků, a to vyhledat pomíchané tvary na papíře a vybarvit dle instrukcí.

     Nezapomněli jsme na rozvoj hrubé motoriky a to pravidelným cvičením v MŠ i v terénu. V rámci básničky-Cvičení bylo upevňováno tělovýchovné názvosloví.  Součástí výchovně vzdělávacího procesu jsou v MŠ pěstitelské práce. Děti jsou zapojeny do údržby záhonků-trhání plevele, sběr plodin a  do sběru spadaných jablek.  Na konci týdne jsme posbíraly brambory, následně zpracovali a s chutí zkonzumovali. Kromě nás je součástí třídy také suchozemská želva Rozárka. Děti o koutek živé přírody s láskou pečují a starají se o prospěch našeho zvířecího kamaráda. Naše zvídavé badatele čeká dlouhá cesta za objevováním nových informací a světa jež nás obklopuje, avšak nových věcí se nezalekneme a s nadšením vše prozkoumáme.


Vytvořeno: 10. 9. 2021
Poslední aktualizace: 11. 9. 2021 9:33
Autor: