Obsah

Místo, kde žiji

Typ: ostatní
kouzelné čteníKaždý je doma tam, kde bydlí,
kde má své místo u stolu,
kde má svou postel a svou židli.
Doma jsou všichni pospolu

       Třetí podtema integrovaného bloku Můj dům, domov, domeček se neslo v duchu budování přátelských vztahů, rozvíjení pohybových dovedností a získávání povědomí o místě, kde bydlíme i jeho okolí. Byla rozvíjena slovní zásoba a komunikační dovednosti při popisování obrázků domečků různého tvaru, výšky a materiálu. Dozvěděli jsme se, že domy jsou bytové, rodinné, vybudované z cihel či ze dřeva, rozdíly mezi městem a vesnicí. Na základě prožitku-shlédnutí průběhu stavby domu děti vytvořily ve skupinkách domečky, dle vlastní představivosti. V průběhu stavby děti domečky porovnávaly-vyšší x nižší, rozlišovaly je dle množství kostek a byly tak rozvíjeny matematické představy.

spolupráce při stavbě domutvar domurozdíl vyšší x nižšípráce v týmukaždý dům je originálmalí architektisoustředíme se na práciradost ze společné prácespolupracujeme

         Děti tvořily ve vnitřních prostorách mateřské školy i na školní zahradě. Vytvářely piktogramy dle předloh i podle fantazie, čímž byla rozvíjena představivost a logické myšlení. Každý měl možnost vytvořit si vlastní domeček skládáním z papíru. Do domečku děti následně nakreslily vybavení jejich domova či jeho obyvatele. Byla rozvíjena jemná motorika, správný úchop pastelky a rozlišování barev. 

skládání obrazcůdáváme průchod fantaziipapírové domečkytvořímepracujeme dle pracovního postuputvoříme společně

         Dozvěděli jsme se toho spostu nového, ale přitom jsme nezapomínali na zábavu, spontánní hru dětí a budování zdravého ducha cvičením s náčiním, hudbou, ve třídě či na školním hřišti. Byly budovány základy dopravní výchovy, při niž si děti uvědomily, že jako chodci či cyklisti musí dodržovat určitá pravidla, dále získávaly povědomí o dopravních značkách a vnímaly jejich tvar a zbarvení. Děti vnímaly zvuky kolem sebe, poznávaly je a zařazovaly je do prostředí města, vesnice, domácnosti- zvuky dopravních prostředků, vody, zvířat. Byly rozvíjeny hudební dovednosti při zpěvu a pohybové improvizaci písní Muž hloupý a V balónu.

tvoříme cesty pro autarozvíjíme jemnou motorikuzáklady dopravní výchovyrozvoj pravolevé prientacerelaxační cvičeníděláme si pohodlítvoříme obydlí z pískusběr podzimních přírodnin

       V průběhu tematu děti získávaly povědomí o širším prostředí-Česká republika, zahraničí. Děti vyjadřovaly své názory a odpovídaly na otázky-Jak poznáme, že jsme se ocitli v cizí zemi?-jiný jazyk, vlajka, zvyky. Byl obohacován slovník o nová slova-vlast, globus, zeměkoule, státní znak, vlajka. Společně jsme se podívali po České republice při dramatizaci jízdy v kouzelném autobuse. Byla rozvíjena pravidla slušného chování v dopravních prostředcích a zároveň děti poznávaly místa v České republice dle obrazového materiálu-vstupenky.

jízda kouzelným autobusemstátní symbolyvlajkakouzelné čtení


Vytvořeno: 22. 9. 2019
Poslední aktualizace: 9. 2. 2020 20:36
Autor: Eva Školoudíková