Obsah

Brána otevřená-Na louce a v trávě

Typ: ostatní
jarní přírodaTéma plné tvoření, poznávání a pozorování říše květin a hmyzu.

      Jaro pomaloučku ukázalo svou sílu v podobě rozkvétající přírody a aktivitou v hmyzí říši. V průběhu týdne měly děti příležitost zkoumat přírodu pod lupou, poznávat známé zástupce hmyzu a zajímavosti z jejich života-vzájemná pomoc některých druhů  (symbióza), životní cyklus. Děti popisovaly to, co nás obklopuje, byla rozvíjena slovní zásoba-názvy druhů motýlů, a podporováno vyjadřování ve větách. Jednotlivé druhy hmyzu děti skládaly z různorodých materiálů-vršky, karton, přírodniny.

     Naši pozornost zaujaly také jarní květy, které vyzdobily naši školní zahradu. Jednotlivé druhy jsme pojmenovali, sdělili význam i léčivé účinky. Nejvíce jsme využili zejména pampeliškových květů a to k výrobě blahodárného pampeliškového medu. Děti pozorovaly průběh přípravy a na závěr si každý kousek zdraví odnesl na ochutnávku do svých domovin. Zároveň jsme očistili tělo i duši čajem z čerstvých kopřiv.

     V hmyzí říši jsme zůstali po celý týden a to díky písním-Komáři se ženili, Sedí mucha na stěně. Byly rozvíjeny hudební dovednosti, sluchové vnímání a hra na orffovy nástroje. Nezapomněli jsme na podporu pohybových dovedností při pravidelných pohybovým hrách a to zejména na školní zahradě- florbal, házená, překážková dráha. Doufáme, že nám počasí umožní dále využívat darů, jež nám příroda nabízí.

 


Vytvořeno: 12. 5. 2021
Poslední aktualizace: 12. 5. 2021 19:16
Autor: Eva Školoudíková