Obsah

Brána otevřená-Co ukrývá voda

Typ: ostatní
Brána otevřená-Co ukrývá voda V rámci tematu jsme si rozšiřovali poznatky o vodě a to zejména v oblasti živočichů, ochraně vody a zároveň jsme se dozvěděli jaká další tajemství voda ukrývá

       Během týdenního tématu byly děti seznámeny s vodními toky a vnímaly jejich rozdílnost-rybník, řeka. Dle vlastního uvážení následně přiřazovaly vodní živočichy do přirozeného prostředí. Byla rozvíjena slovní zásoba o názvy živočichů-sumec, mlok, štika, okoun, cejn a zařazena oromotorika- artikulační cvičení, dechová cvičení-foukání do předmětů (papíru), přenášení předmětů-sání.

       Na základě lidových písní-Rybička maličká, Holka modrooká byly rozvíjeny hudební dovednosti-rytmizace, vnímání tempa hudby. Na základě získaných vědomostí o  vodních tvorech děti výtvarně znázornily prostředí rybníka. Prostřednictvím temperových barev jsme míchaly barvu vody-děti zkoumaly, proč má voda zelené zbarvení,-vodní řasy. Děti sledovaly vznik barev mícháním, pojmenovávaly jejich odstíny. Každý výtvarník vdechl život nejednomu vodnímu živočichovi, kterého dosadil do vzniklého rybníku.

       Jelikož je mezi námi spousta předškoláků, je potřeba pilně trénovat a rozvíjet předškolní dovednosti. Při plnění pracovních listů byl kladen důraz na samostatné vypracování úkolů, trpělivost a rozvoj matematické i čtenářské pregramotnosti.

         Třída Badatelů měla tu čest být součástí vodního orchestru, který děti vytvořily prostřednictvím životodárné vody. Byly využity originální hudební nástroje, jimiž byla voda zhudebněna-lžičky, skleničky, vařečky. Děti si koncert velice užily a ve skupinkách vznikly vzácné hudební a originální kousky.  Podporovali sjme badatelského ducha, a to v rámci pokusu-rozvíjející se květ. Děti nakreslily květ dle fantazie, následně jej vystřihly a okvětní lístky poskládaly směrem do středu. Zbývalo jen sledovat, jak se květy na vodní hladině krásně rozvinou.

       Jelikož je zapotřebí dostat ze sebe přebytečnou energii, věnovali jsme každý den pohybové chvilce i relaxaci. Cvičení bylo motivované vodním světem-kapičky, bubliny i hastrman. Nezapomněli jsme ani na spontánní tvorbu dětí , kterou se všichni velmi rádi pochlubí.


Vytvořeno: 19. 3. 2022
Poslední aktualizace: 20. 3. 2024 17:33
Autor: