Obsah

Barevné čarování-Bílá pohádka

Typ: ostatní
Barevné čarování-Bílá pohádka Bílá jako mléko je
tichem všechno přikryje
a v tom bílém pytli ticha
všechno smíchá.

        V průběhu podtematu Bílá pohádka děti sdělovaly své pocity z bílé barvy kolem nás a vyjadřovaly, co v nich vyvolává- pocit radosti, čistoty, dobro či naopak nudu-málo barevnosti.  Bylo rozvíjeno smyslové vnímání při zkoumání předmětů hmatem, při vyhledávání předmětů pod mlhou a rozvíjena předmatematická pregramotnost v rámci zapamatování a určení množství předmětů, které ubyly či naopak přibyly.

        V rámci pohádky Trápení s mlhou-L Freyová děti naslouchaly čtenému příběhu, převyprávěly jej, vystihly kladné i záporné vlastnosti postav. Byla upevňována posloupnost ročních obobí a měsíců v roce.  Mlhu děti sledovaly každý den z okna MŠ a vyjadřovaly, co vše našim očím ukrývá. Každodenně jsme do vzdělávání zapojovali orientaci v kalendáři přírody-určování dní v týdnu, poznávání počasí a jeho názvosloví (oblačno, jasno, zataženo).

      Pokračovali jsme v tvorbě z keramické hlíny. Tentokrát děti vytvářely Betlém, ve kterém nechyběli Marie, Josef, Ježíšek a betlémská hvězda. Byla podporována samostatnost práce a hygiena pracovního místa. Nezapomněli jsme na rozvoj hudebních dovedností a to v rámci nácviku vánočního pásma pro příležitost rozsvěcování stromečku v Teplicích nad Bečvou. Těšíme se na krásné adventní období a radosti, které nám přináší.


Vytvořeno: 20. 11. 2021
Poslední aktualizace: 20. 11. 2021 11:19
Autor: