Obsah

Barevné čarování-Bílá pohádka

Typ: ostatní
Pozorujeme, co ukrývá mlha.Bílá jako mléko je
tichem všechno přikryje
a v tom bílém pytli ticha
všechno smíchá.

Co je to?

        V průběhu podtematu Bílá pohádka děti sdělovaly své pocity z bílé barvy kolem nás a vyjadřovaly, co v nich vyvolává- pocit radosti, čistoty, dobro či naopak nudu-málo barevnosti.  Bylo rozvíjeno smyslové vnímání při zkoumání předmětů hmatem, při vyhledávání předmětů pod mlhou a rozvíjena předmatematická pregramotnost v rámci zapamatování a určení množství předmětů, které ubyly či naopak přibyly.

         V rámci pohádky Trápení s mlhou-L Freyová děti naslouchaly čtenému příběhu, převyprávěly jej, vystihly kladné i záporné vlastnosti postav. Byla upevňována posloupnost ročních obobí a měsíců v roce. Poznávali jsme měsíc svého narození prostřednictvím písně 12 je měsíců. Podzimní období je spojeno s příjezdem sv. Martina na bílém koni. Děti si prošly aktivitami, které jim názorně a prakticky objasnily příběh o sv. Martinovi (formou vyprávění, prostřednictvím dramatizace a výtvarným vyjádřením). Sdělovali jsme, co se nám na Martinovi líbí- jaký si z něho můžeme vzít příklad, jakého měl pomocníka (koně) a jak bychom mohli pomáhat dnes a komu.


Vytvořeno: 18. 11. 2020
Poslední aktualizace: 18. 11. 2020 20:32
Autor: Eva Školoudíková