Obsah

Zápis dětí do MŠ

Typ: ostatní
V úterý dne 23. dubna 2013 se uskuteční zápis do Mateřské školy v Teplicích nad Bečvou na školní rok 2013 -2014 (od 1.9.2013 do 31.8.2014) v době od 10.00 do 16.00 hodin v budově Mateřské školy Teplice nad Bečvou.
Zákonný zástupce dítěte předloží u zápisu rodný list dítěte a vyplněnou přihlášku k zápisu s potvrzením registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost o tom, že se dítě podrobilo stanovenému pravidelnému očkování (§ 50 zák. č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví). Bez tohoto potvrzení nemůže být dítě do mat. školy přijato.
Formulář a přihláška jsou k dispozici v Mateřské škole Teplice nad Bečvou kdykoliv k vyzvednutí (od 6.30 do 16.00 hodin).
O zařazení dítěte do Mateřské školy Teplice nad Bečvou budou rodiče následně informováni písemným "Rozhodnutím o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání".

Vytvořeno: 5. 3. 2013
Poslední aktualizace: 5. 3. 2013 00:00
Autor: