Obsah

Zpět

Pozvánka na 6. zasedání Zastupitelstva Obce Teplice nad Bečvou

Obec Teplice nad Bečvou
Obecní úřad Teplice nad Bečvou

POZVÁNKA
na 6. zasedání zastupitelstva obce Teplice nad Bečvou

 
 
Místo konání:
 
Obec Teplice nad Bečvou
místnost v bývalé hasičské zbrojnici, Teplice nad Bečvou č. p. 87
Doba konání:
 
úterý 18. června 2019 v 18:00 hodin
Navržený
program:
 1. Zahajovací část včetně určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
 2. Schválení programu
 3. Projednání návrhu závěrečného účtu obce za rok 2018
 4. Projednání účetní závěrky obce za rok 2018
 5. Projednání účetní závěrky MŠ Pramínek za rok 2018
 6. Projednání změny podmínek nájmu obecního pozemku „Na skále“
 7. Schválení pořizovacích nákladů a stanovení počtu výtisků knihy O obci Teplice n. B.
 8. Projednání výzvy k vyvěšení moravské vlajky
 9. Projednání návrhu na zrušení obecní kabelové televize a internetu
 10. Různé
 11. Informace starosty o činnosti OÚ za uplynulé čtvrtletí
 12. Diskuze
 13. Závěr

 

Teplice nad Bečvou, dne 7. 6. 2019
..........................................................................
starosta obce Teplice nad Bečvou
Marek Pavela

Vyvěšeno: 7. 6. 2019

Datum sejmutí: 19. 6. 2019

Zpět