Obsah

Zpět

Pozvánka na 24. zasedání zastupitelstva obce Teplice nad Bečvou

Obec Teplice nad Bečvou
Obecní úřad Teplice nad Bečvou

POZVÁNKA
na 24. zasedání zastupitelstva obce Teplice nad Bečvou

 
 
Místo konání:
 
Obec Teplice nad Bečvou
sál Kulturního domu Zbrašov, Teplice nad Bečvou č. p. 99
Doba konání:
 
úterý 28. června 2022 v 18:00 hodin
Navržený
program:
 1. Zahajovací část včetně určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu.

 2. Schválení programu

 3. Projednání a schválení Závěrečného účtu obce.

 4. Projednání Účetní závěrky obce.

 5. Projednání Účetní závěrky MŠ Pramínek.

 6. Různé.

 7. Informace starosty.

 8. Diskuze.

 9. Závěr

   

 

Teplice nad Bečvou, dne 17. 6. 2022
.......................................................................................................
starosta obce Teplice nad Bečvou
Marek Pavela

Vyvěšeno: 17. 6. 2022

Datum sejmutí: 29. 6. 2022

Zodpovídá: Viktor Langer

Zpět