Obsah

Zpět

Pozvánka na 23. zasedání zastupitelstva obce Teplice nad Bečvou

Obec Teplice nad Bečvou
Obecní úřad Teplice nad Bečvou

POZVÁNKA
na 23. zasedání zastupitelstva obce Teplice nad Bečvou

 
 
Místo konání:
 
Obec Teplice nad Bečvou
v sále KD Zbrašov, Teplice nad Bečvou č. p. 99
Doba konání:
 
pondělí 16. května 2022 v 18:00 hodin
Navržený
program:
 1. Zahajovací část včetně určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
 2. Schválení programu
 3. Zpráva Kontrolního výboru.
 4. Zpráva Finančního výboru.
 5. Návrh střednědobého výhledu Rozpočtu obce Teplice nad Bečvou.
 6. Informace o rozpočtovém opatření č. 2, 3, 4, 5, 6, 7.
 7. Projednání Smlouvy o poskytování produktu WWW stránky – Galileo
 8. Projednání Dodatku č. 2 Smlouvy o provozování kontejneru TextilEco.
 9. Žádost o podporu Linky bezpečí.
 10. Různé.
 11. Informace starosty.
 12. Diskuze.
 13. Závěr.

 

Teplice nad Bečvou, dne 4. 5. 2022
.......................................................................................................
starosta obce Teplice nad Bečvou
Marek Pavela

Vyvěšeno: 4. 5. 2022

Datum sejmutí: 16. 5. 2022

Zodpovídá: Viktor Langer

Zpět