Obsah

Symbolika obce

Typ: ostatní
Od roku 2007 má obec Teplice nad Bečvou vlastní znak a prapor

Pečeť obce Zbrašova z roku 1766   Do roku 2007 neměla naše obec vlastní obecní symboly. Jedinou historicky dochovanou, byla pečeť obce Zbrašova (původní název obce před jejím sloučením s částí lázní v roce 1960).

   Ústředním motivem pečeti byla postava dřevorubce se sekerou, což dokládalo charakter obce, ve které se velká část obyvatelstva živila pálením dřevěného uhlí.

   Z toho důvodu zastupitelstvo obce Teplice nad Bečvou rozhodlo na svém 9. veřejném zasedání, konaném dne 14. prosince 2006, o zadání vypracování grafických návrhů pro znak a prapor obce.

    Pracemi byl pověřen heraldik Miroslav J. V. Pavlů z Kelče. Na základě jeho práce a předložených návrhů pak předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Miroslav Vlček svým Rozhodnutím č. 25 ze dne 9. října 2007 udělil naší obci právo užívat znak a vlajku.

Symbolika návrhů znaku a vlajky obce

    Kompozice předkládaných návrhů obce (do r.1959 část osady Zbrašov, v písemných pramenech poprvé připomínaná v r.1329) klade důraz na propojení symboliky staré obecní pečetě Zbrašova (zkřížené sekery, evokující pečetní obraz dřevorubce) a známých teplických lázní (tradiční motiv fontány s tryskajícími prameny a srdce, symbolizující orientaci lázní na léčbu srdečních onemocnění). V návrzích byly dále uplatněny prvky, převzaté z heraldiky Kropáčovů z Nevědomí, majitelů hranického panství ve druhé polovině 16.století, za nichž byly již zdejší léčivé prameny známy a využívány (zkřížená, liliovitě zakončená žezla). Dominantní modrá barva symbolizuje jak tyto prameny, tak řeku Bečvu. Z návrhu znaku vychází i návrh obecní vlajky, respektující zásady a zvyklosti současné české vexilologické tvorby.

[Miroslav J.V. P a v l ů - heraldik]

Znak obce Teplice nad BečvouObecní znak:

   V modrém štítě zlatá, stříbrně tryskající fontána, převýšená červeným srdcem, podloženým zkříženými stříbrnými, liliovitě zakončenými žezly. Na fontáně zkřížené modré sekery s hnědými topůrky.

Vlajka obce Teplice nad Bečvou Obecní vlajka:

   List tvoří tři svislé pruhy, bílý, modrý a bílý v poměru 1:4:1. Uprostřed modrého pruhu žlutá, bíle tryskající fontána, převýšená červeným srdcem, podloženým zkříženými bílými, liliovitě zakončenými žezly. Na fontáně zkřížené modré sekery s hnědými topůrky. Poměr šířky k délce listu je 2:3.

Slavnost svěcení obecních symbolů; Teplice nad Bečvou; 28. 6. 2008   Znak i vlajka byly slavnostně celou obcí přijaty na Dni obce, konaném dne 28. června 2008 v areálu Kiosku za hasičskou zbrojnicí a bylo jim slavnostně požehnáno P. Jiřím Doleželem z hranické farnosti.

Obecní znak i vlajka jsou oficiálními symboly obce. Jejich použití se řídí §34a odst. 3  zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) v pl. znění.


Vytvořeno: 7. 11. 2012
Poslední aktualizace: 7. 11. 2012 00:00
Autor: Viktor Langer