Obsah

Tým nadšenců ze Zbrašova a okolí,

kteří pro Vás informace z historie obce sesbírali:

 

Kamila Elena Adámková - duše celého projektu, která ho celý vymyslela, jezdí pro materiály po archivech i soukromých sbírkách, pátrá po informacích a transformuje je ve čtivé a zajímavé články
Ladislav Chromý - nestor našeho týmu, sám přepsal do digitální podoby obecní kroniku a několik dalších kronik uložených ve Státním okresním archivu v Přerově a poskytl je zcela nezištně ke zveřejnění
Blanka a Pavel Hlaváčkovi - poskytli ke zveřejnění vskutku originální a rozsáhlý soubor informací, článků a fotografií, pocházejících převážně ze soukromého archivu po nedávno zesnulém historikovi Karlu Hlaváčkovi
Boris Masník - nedocenitelná pomoc při technickém zpracování a úpravách fotografického materiálu, stojí za projektem vizualizace našeho projektu pro účely použití v naší obecní kabelové televizi (v přípravě)
Petr Michalík - poskytl spoustu fotografií z osobního archivu, významnou měrou pomáhá při třídění a hlavně datování získaných fotografií
Viktor Langer - poskytl archiv historických fotografií obce, spolupracuje při jazykových a technických korekcích publikovaných článků, zprostředkovává umísťování těchto článků na webu obce
Marek Pavela - shání informace a transformuje je ve čtivé a zajímavé články, dodává a zpracovává fotografie
zde je místo pro Vás!

- velice rádi uvítáme v našem kolektivu další badatele, nebo prostě přátele ochotné podat pomocnou ruku - jste-li ochotni se na projektu podílet, nebo máte k dispozici jakékoliv zajímavé historické materiály, neváhejte nás kontaktovat na adrese postmaster@teplicenb.cz, nebo můžete oslovit kohokoliv z výše jmenovaných členů našeho týmu.

Těšíme se na Vás!