Obsah

Proč si musím koupit set-top box (nebo novou televizi), když jste říkali, že právě díky kabelové televizi jsem této povinnosti ušetřen(a)?

Typ: ostatní
-

     Odpověď na otázku, se kterou jsme se již několikrát setkali, vyžaduje pohled trochu obšírnější. A to na možnosti, které má běžný občan naší země, pokud se rozhodne přijímat televizní vysílání:

     Pokud chcete (kdekoliv na území naší republiky) dnes přijímat jakékoliv televizní programy, pak máte pouze několik málo základních možností (nebudeme se věnovat doplňkovým službám, jakými je například příjem televizního vysílání mobilními zařízeními, apod.):

1. Terestrický příjem - tedy příjem běžnou anténou z pozemních televizních vysílačů

     Jedná se stále nejběžnější příjem TV signálu, na který jsme byli všichni navyklí již z dob analogového vysílání. V průběhu roku 2011 a 2012 u nás v rámci tohoto způsobu šíření televizního signálu docházelo k postupnému vypínání analogových vysílačů a k přechodu na vysílání digitální. Již tou dobou si museli VŠICHNI uživatelé tohoto způsobu příjmu TV signálu zakoupit set-top boxy, případně nové televizory, nebo přejít na jiný způsob příjmu. Další dost podstatnou nevýhodou pro uživatele pozemního digitálního vysílání je rozdílná kvalita pokrytí území signálem DVB-T a také omezená programová nabídka.
(Z pohledu naší KT je pak jejích rozvodů možno využít jako náhrady vlastní účastnické antény - součástí Základní programové nabídky jsou všechny 3 pozemní multiplexy (v normě DVB-T), které je možno v naší lokalitě anténním systémem přijímat.)

2. Satelitní příjem

      Tento systém příjmu se těší již delší dobu oblibě zvláště u diváků, kteří mají zájem o širší programovou nabídku, než jakou nabízí vysílání pozemní, případně u diváků žijících mimo oblast pokrytí pozemním digitálním (dříve i analogovým) TV signálem. Jednoznačnou výhodou tohoto způsobu příjmu TV signálu je teoreticky 100% pokrytí našeho území velice širokou programovou nabídkou (prakticky to nemusí být pravdou, protože je třeba si uvědomit, že každý uživatel musí mít možnost umístění přijímací paraboly venku a s přímým výhledem na družici, což, obzvláště ve velkých městech a na některých bytových domech není možné). KAŽDÝ z uživatelů satelitního příjmu si jako součást přijímacího kompletu musel pořídit tzv. satelitní přijímač (nebo nový televizor, který zvládá zastat jeho funkce), což ale není nic jiného, než o některé další funkce doplněný set-top box.

3. Příjem TV programů přes pevnou linku - IPTV

     Příjem TV signálu přes pevnou linku (metalický nebo optický kabel) vyžaduje zavedenou pevnou telefonní či obdobnou linku s dostatečnou přenosovou kapacitou, nebo jinou infrastrukturu rychlého připojení k internetu. V každém případě i uživatelé tohoto typu příjmu TV signálu musí pro jeho příjem vlastnit set-top box.

4. Kabelová televize

     Poslední z praktických možností je příjem TV signálu prostřednictvím kabelových televizních rozvodů. Tento typ příjmu není dostupný všude, tam ale, kde je k dispozici, nabízí většinou výrazně nejucelenější programovou nabídku. A opět platí, že u většiny operátorů (převážně těch velkých) musí mít každý z uživatelů set-top box (či obdobné zařízení), protože v případě těchto operátorů toto zařízení slouží současně jako rozhranní mezi uživatelem a kabelovkou zpřístupňující uživatelům samotné připojení ke kabelové televizi (aby k ní měli přístup pouze platící uživatelé).

     Trochu jiná situace je u lokálních kabelových sítí, jakou je i naše obecní KT, kdy základní přístup k programové nabídce je řízen přímo na trase vedení kabelu k jednotlivým uživatelům. Současně s tím naše KT nekončí s distribucí analogového signálu a nabízíme ji prakticky ve stejném rozsahu, jako doposud.
     Proto uživatelé, kterým vyhovuje dosavadní systém analogového příjmu TV signálu a dostačuje jim též rozsah dosavadní programové skladby, si nemusí ani do příštích let set-top box ani nový TV přijímač pořizovat - analogové vysílání v našem kabelu zůstává zachováno (s výjimkou vysílání filmových stanic HBO a HBO2).
     Je pouze nutné počítat se skutečností, že se ani do budoucna nepočítá s dalším rozvojem  (přidáváním nových stanic,...) tohoto způsobu vysílání - slouží skutečně pouze jako přechodná výpomoc našim uživatelům, kteří tak nejsou nuceni k okamžité investici do nových přístrojů. Samozřejmě, pro plné využití nových možností naší kabelové televize již bude i od našich uživatelů vyžadováno odpovídající technické vybavení.

 


Vytvořeno: 6. 11. 2012
Poslední aktualizace: 6. 11. 2012 00:00
Autor: Viktor Langer