Obsah

Jaké formáty a normy vysílání podporuje naše KT?

Typ: ostatní
-

Nabídka našich programů v KT je ke koncovým zákazníkům distribuována:

  • Analogovým systémem vysílání
  • Digitálně v systému DVB-T
  • Digitálně v systému DVB-C (od prosince 2012)

Analogový systém vysílání

Přestože analogové vysílání na území našeho státu bylo již ukončeno, pokračujeme v rámci naší KT v distribuci i tohoto, z dnešního pohledu již historického, vysílacího formátu. Vede nás k tomu skutečnost, že ještě mnoho domácností je vybaveno staršími typy přijímačů (televizory (většinou CRT - s vakuovou obrazovkou), video- a DVD rekordéry apod.) a v případě náhlého přechodu na čistě digitální příjem by byli uživatelé nuceni si ke všem těmto přijímačům doplnit přídavné zařízení, tzv. set-top box, který umožňuje přijímat digitální signál a převádět jej do formy použitelné právě těmito staršími přijímači. Televizní vysílání v tomto systému již do budoucna nebude rozšiřováno. Jedná se o systém, který již ztrácí podporu u většiny nových zařízení a tento trend bude pokračovat.

Digitální systém vysílání

Nově se na celém území naší republiky zavádí digitální systém vysílání (na satelitních přijímačích se jedná o technologii používanou již delší dobu), který oproti analogovému vysílání přináší některé výhody:

  • systém digitálního vysílání umožňuje vysílat mnohem více programů, protože zatím co při analogovém vysílání obsadila každá stanice jeden vysílací kanál (frekvenční pásmo určité normované šířky), při digitálním vysílání se v jednom kanálu vysílá tzv. digitální multiplex, do kterého je současně namícháno několik televizních a/či rozhlasových stanic (dle kvality vysílání 6 i více)
  • systém je odolnější proti rušení, odrazům či kvalitě signálu - nesetkáme se zde s "duchy" ani klasickým "zrněním" obrazu - až ve chvíli, kdy je kvalita signálu již hodně špatná, dochází ke "kostičkování" či "zamrzání" obrazu či zvuku, protože přijímač již není schopen správně přečíst přijatá data
  • digitální systém vysílání lépe pracuje s poměrem stran vysílaných obrazů, protože informace o formátu zdrojového snímku jsou součástí vysílaného signálu; oproti tomu analogový systém vysílání nebyl původně pro jiné obrazové formáty, než je klasický poměr 4:3, určen, proto i podpora pro širokoúhlé vysílání je mizivá a musí se tento problém různě obcházet, což ale vede k problémům nastavení optimálního využití plochy televizorů u uživatelů
  • digitální systém umožňuje vysílání i ve vyšším rozlišení (tzv. HD rozlišení)

 

Existuje několik rozdílných standardů, ve kterých se digitální vysílání realizuje:

DVB-T (Digital Video Broadcasting - Terrestrial)

Standard digitálního televizního vysílání přes pozemní vysílače. V naší kabelové televizi je tento standard vysílání nasazen pouze jako doplňkový k vysílání analogovému. V naší kabelové síti pouze distribujeme tři základní celostátní multiplexy pozemního vysílání se základní programovou nabídkou. S rozšiřováním tohoto vysílání se do budoucna nepočítá.

DVB-C (Digital Video Broadcasting - Cable)

Standard digitálního televizního vysílání v kabelových sítích. Základní standard pro šíření TV signálu v naší kabelové síti (bude zaveden od prosince 2012). V rámci tohoto standardu je v naší kabelové síti programová nabídka nejširší a i do budoucna se bude dále rozvíjet pouze vysílání v tomto standardu.

V praxi se používají ještě další standardy digitálního televizního vysílání (DVB-S pro satelitní vysílání, DVB-H pro mobilní sítě), které se však v naší kabelové televizi nevyužívají.
 
Podstatné je zmínit, že jednotlivé standardy nejsou vzájemně kompatibilní, proto je možné je přijímat POUZE přijímači odpovídajícího standardu!
 

Formát a kódování:

Mimo vysílacího standardu je u digitálního vysílání dále třeba rozlišovat formátkódování signálu.

Pořady v naší kabelové televizi jsou nabízeny ve standardní kvalitě (SDTV), která má stejné rozlišení jako původní analogové vysílání a ve vysokém rozlišení (HDTV), které obsahuje výrazně více obrazových bodů. Z pohledu příjmu je pak zásadní informací, že signál digitálních programů v SDTV je komprimován formátem MPEG-2, kdežto programy v HDTV jsou již většinou komprimovány formátem MPEG-4. Opět platí pravidlo, že pro příjem konkrétního programu musí přijímač podporovat správný formát komprese. Přísroje s dekodérem MPEG-4 podporují i kompresní formát MPEG-2, naopak to ovšem neplatí!

 


Popisy na této stránce jsou maximálně zjednodušené a nekladou si za cíl technicky přesný popis situace. Jsou určeny pouze pro základní  informování uživatelů naší kabelové televize s cílem usnadnit jim základní orientaci v problematice a optimalizovat tak využití nových technologických možností naší kabelové televize. Za případné technické nepřesnosti se technicky zdatným čtenářům omlouváme a odkazujeme je na odborné weby, které se danou problematikou zabývají.


Vytvořeno: 17. 10. 2012
Poslední aktualizace: 17. 10. 2012 00:00
Autor: Viktor Langer