Obsah

Informační leták pro občany - změny OIIS s platností od 1. 1. 2019

Typ: ostatní
K datu 1. 1. 2019 dochází v našem OIIS k významným změnám a současně k aktualizaci ceníku.

Vážení občané obce Teplice nad Bečvou!

     Dostává se Vám do rukou informační leták, který si klade za úkol seznámit Vás s hlavními změnami, ke kterým poslední dobou došlo v našem obecním systému OIIS a v krátkosti také s tím, co je plánováno do budoucna a také s důvody, proč byla obec nucena k některým změnám přistoupit.

     Nejedná se o materiál ani zdaleka úplný a v žádném případě si neklade za cíl popisovat kompletní technické detaily jednotlivých změn, leták je určen pro laiky – uživatele a zaměřuje se hlavně na aspekty, s jakými se uživatel v praxi setká. Odborníky či zájemce o detailnější popis odkazujeme buď na odbornou literaturu, případně se mohou s konkrétním dotazem obrátit na pracovníky obecního úřadu, případně Viktora Langera – tel. 606 741 282.

Kabelová televize-historie

     Náš systém OIIS vznikl v roce 2005 a od počátku byl vedením obce chápán jako základní služba obyvatelům, čemuž byly uzpůsobené i ceny – a to hlavně v oblasti kabelové televize (dále jen KTV).

     Od té doby televizní diváci, kteří zůstali u původního příjmu TV signálu prostřednictvím individuálních antén, museli řešit hned několik zásadních změn. První změnu představovalo ukončení analogového vysílání v celé České republice k 30. listopadu 2011, což pro všechny uživatele znamenalo buď okamžitou investici do nového televizního přijímače, případně dokoupení tzv. Set-top boxů (dále jen STB) (ke každému zařízení zpracovávajícímu televizní signál, tedy nikoliv pouze ke všem TV přijímačům, ale i k Video-, případně DVD-rekorderům, apod.) a čekala je také výměna nebo alespoň přenastavení anténních systémů.

     V letošním roce jsou pak titíž uživatelé postaveni před zcela stejný problém – v roce 2019 končí pozemní vysílání ve formátu DVB-T a přechází se na DVB-T2, což představuje opět nákup nových TV přijímačů či nových STB a, většinou, opět přeladění antén (ne vždy je vysíláno ze stejných vysílačů).

     Uživatelé našeho obecního kabelového televizního příjmu oproti tomu byli od uvedených změn zcela odstíněni – na změny celostátní politiky TV vysílání reagovali pouze technici naší servisní organizace a pro uživatele se nic neměnilo a ti nejkonzervativnější pak mohou analogové televizní vysílání přijímat prakticky beze změny až do dnešních dní (na libovolně starou televizi).

     Od konce roku 2012 pak náročnější odběratelé naší KTV mohli postupně přecházet na kvalitnější vysílání v digitálním formátu DVB-C, kde nalezli též širší nabídku televizních stanic (tím, že si zakoupili buď nový televizní přijímač, nebo STB), stále však měli možnost setrvat (třeba na starším nahrazeném TV přijímači) u příjmu signálu analogového.

Vypnutí analogového vysílání

     Jelikož ale tato, pro mnohé uživatele nezanedbatelná výhoda, má i svou stinnou stránku, kterou je vysoká energetická náročnost technologie převodu signálu na analogový a současně tato část technologie představuje zvýšené servisní náklady na celý systém OIIS, rozhodlo zastupitelstvo obce u vědomí skutečnosti, že od celostátního ukončení analogového vysílání uplynulo již více než 7 let, o postupném vypnutí analogového vysílání i v našem systému KTV.

     Aby měli naši uživatelé, kteří tak ještě neučinili, dostatek času zareagovat na nové podmínky (zakoupit nový TV přijímač nebo STB), bude vypnutí analogového vysílání realizováno ve 2 postupných krocích:

  • k datu 30. 6. 2019 bude ukončeno analogové vysílání programů Základní programové nabídky
  • k datu 31. 12. 2019 dojde ke kompletnímu vypnutí analogového vysílání v naší KTV

     Připomínáme, že všichni uživatelé naší KTV, kteří budou i po tomto datu chtít přijímat TV signál prostřednictvím naší kabelové sítě, budou muset mít TV přijímač, případně STB schopný přijímat digitální signál ve formátu DVB-C!

Aktualizace ceníku KTV

     K poslední úpravě cen naší KTV došlo při příležitosti její digitalizace v roce 2012. Bohužel od té doby vzrostla cena, kterou obec musí zaplatit za každého uživatele za každý přijímaný program v průměru o 70% a navíc od té doby několikanásobně vzrostl počet různých ochranných autorských svazů, které si účtují za každého uživatele násobně více, než tomu bylo v roce 2005.

     Tím se naše KT stala výrazně prodělečnou – ztráta KTV byla v prvních letech po digitalizaci kompenzována ziskem z poskytování internetu, za poslední 4 roky však ani tato kompenzace nedostačuje na pokrytí celkové ztráty. Navíc jakékoliv odčerpávání zisku z prodeje internetové konektivity, který by primárně měl být investován zpět do této technologie, podvazuje rozvoj internetu v naší obci, což rozhodně není žádoucí.

     A jelikož snížení provozních nákladů, kterého se dosáhne odpojením analogové technologie, nedostačuje na vyrovnání ekonomické bilance systému, mohlo zastupitelstvo obce přikročit buď k výrazné redukci nabízených programů (což ale nepovažovalo za vhodné, neboť mezi nejdražší patří nejsledovanější programy našich komerčních televizí), nebo muselo přikročit k navýšení cen. Toto navýšení bude uživatelům alespoň částečně kompenzováno v prvním čtvrtletí roku 2019 tím, že celková programová nabídka bude aktualizována hlavně s ohledem na rozšíření počtu HD programů a sportovní bonusový balíček bude doplněn dvěma dalšími sportovními kanály v HD.

Internet

     Technologie našeho OIIS byla v posledním měsíci upgradována hned ve dvou oblastech. Jednak byla obnovena technologie zprostředkující komunikaci s koncovými uživateli, která nyní dovoluje násobné zvýšení rychlosti jednotlivých internetových přípojek (a to v obou směrech) a současně Zastupitelstvo schválilo navýšení kapacity a kvality centrálního spoje, kterým je naše obecní síť připojena k vlastnímu internetu. Obě tato opatření umožňují zvýšení nabízených rychlostí internetové konektivity a současně je do budoucna otevřena cesta pro jejich další výrazné navyšování.

     Zastupitelstvo obce rozhodlo, že k 1. 1. 2019 dojde více než k zdvojnásobení rychlostí všech služeb (toto navýšení je již zrealizováno) a to za stejné ceny, jako doposud.

     Pro plné využití rychlostí, nabízených v naší síti OIIS, je ovšem nutná výměna kabelových modemů na straně zákazníka za modernější typ, který zvládá novější a rychlejší komunikační protokol. U uživatelů služeb PROFI a částečně i STANDARD je proto v současné době zrealizováno navýšení rychlostí pouze na hodnoty, které zvládá starší modem, pro možnost plného využití současných možností sítě pak uživatelé musejí požádat o instalaci nového modemu (z důvodu náročnosti technologie je nutné současně provést proměření a případně nastavení uživatelovy přípojky, proto je při výměně modemu nutná návštěva technika). Aby tato výměna modemu nepředstavovala pro uživatele neúměrnou finanční zátěž, rozhodlo se zastupitelstvo obce u uživatelů, kteří podepíší závazek využívání obecního připojení k síti internet po dobu 12 měsíců, přispět na nákup modemu a uživatel si tak uhradí pouze odbornou instalaci.

Přechodná ustanovení

  • nový ceník služeb OIIS vstupuje v platnost dnem 1. 1. 2019
  • současní uživatelé OIIS mají právo se nejpozději do 31. 1. 2019 svobodně rozhodnout, zdali si přejí i za nových cenových podmínek pokračovat v čerpání služby
  • uživatelé, kteří si budou přát službu ukončit, tak mohou učinit k datu 31. 1. 2019 bez jakýchkoliv sankcí; službu za leden 2019 tito uživatelé uhradí dle původního ceníku platného pro rok 2018
  • navýšení rychlosti internetové konektivity proběhlo u všech stávajících zákazníků automaticky – u zákazníků sužeb PROFI a STANDARD ovšem s rychlostními omezeními starých modemů; zákazník, který má zájem o plné využití rychlostních limitů těchto služeb si musí objednat instalaci nového modemu.

Dokument ve formátu PDF je možné stáhnout zde.
Případné dotazy můžete vkládat do diskuse pod touto zprávou.

Vytvořeno: 20. 12. 2018
Poslední aktualizace: 20. 12. 2018 00:00
Autor: