Obsah

Nový uzemní plán obce

Typ: ostatní
Obec Teplice nad Bečvou zadala pořízení nového územního plánu obce. Na vypracování tohoto návrhu obec obdržela dotaci z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje.

Nový územní plán obce

     Obec Teplice nad Bečvou pořizuje společně se stavebním úřadem Hranice nový územní plán obce. Jeho návrh byl na základě schváleného zadání zpracován pan Ing. arch. Stanislavem Vrubelem.

     Návrh územního plánu byl realizován za finanční spoluúčasti Olomouckého kraje. Obec na projekt obdržela z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje dotaci v celkové výši 90.000,-Kč, což představuje 50% nákladů na pořízení návrhu.

     Nově zpracovaný návrh bude předložen k diskuzi občanům obce na veřejném zasedání v 1. čtvrtletí roku 2012.

     Návrh se snaží zohlednit další rozvoj obce, s důrazem na vyváženost mezi individuální rodinou výstavbou, občanským vybavením, přiměřenou dopravní obslužností a veřejnými prostranstvími, která by měla sloužit pro setkávání, sportovní a kulturní vyžití i odpočinek občanů i lázeňských hostů.

Logo Olomouckého kraje

(logo Olomouckého kraje použito na základě souhlasu, který je součástí smlouvy o poskytnutí dotace)

 

 


Vytvořeno: 23. 1. 2012
Poslední aktualizace: 23. 1. 2012 00:00
Autor: